Mago De Oz - Conxuro Text Guitar Tab

Learn the song with the online tablature player
ENTRA LA VOZ SATANONA
Y AL (1:25)
CON DISTORCION
RIFF1
1|----------------------------------------|
2|----------------------------------------|
3|----------------------------------------|
4|-7-7---7-7---7-7---7-7---7-7------------|
5|-5-5---5-5---5-5---5-5---5-5------------|
6|----------------------------------------|

RIFF 2
(1:36) VARIAS VECES
1|----------------------------------------|
2|----------------------------------------|
3|----------------------------------------|
4|-7-----7---7-----7---7-----7---7--------|
5|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--------|
6|----------------------------------------|
     PM.  PM   PM.

LUEGO OTRA VEZ EL RIFF1 Y SE EMPIEZA A OIR EL SOLO DE GUITARRA EN EL
FONDO
1|----------------------------------------|
2|----------------------------------------|
3|----------------------------------------|
4|-7-7---7-7---7-7---7-7---7-7---7-7------|
5|-5-5---5-5---5-5---5-5---5-5---5-5------|
6|----------------------------------------|

1|----------------------------------------|
2|----------------------------------------|
3|----------------------------------------|
4|-7-----7---7-----7---7-----7---7--------|
5|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--------|
6|----------------------------------------|

1|----------------------------------------|
2|----------------------------------------|
3|----------------------------------------|
4|-7-----7---7-----7---7-----7---7--------|
5|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--------|
6|----------------------------------------|

1|----------------------------------------|
2|----------------------------------------|
3|----------------------------------------|
4|-7-----7---7-----7---7-----7---7--------|
5|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--------|
6|----------------------------------------|
Y ESTO HASTA QUE SE ACABE LA CANCION

LETRA:

Mouchos, coruxas, sapos e bruxas.
Demos, trasnos e dianhos, espritos das nevoadas veigas.
Corvos, pintigas e meigas, feitizos das mencinheiras.
Pobres canhotas furadas, fogar dos vermes e alimanhas.
Lume das Santas Companhas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos
mortos, tronos e raios.
Oubeo do can, pregon da morte, foucinho do satiro e pe do coello.
Pecadora lingua da mala muller casada cun home vello.
Averno de Satan e Belcebu, lume dos cadavres ardentes, corpos mutilados
dos indecentes, peidos dos infernales cus, muxido da mar embravescida.
Barriga inutil da muller solteira, falar dos gatos que andan a
xaneira, guedella porra da cabra mal parida.
Con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella ao do
inferno, e fuxiran as bruxas acabalo das sas escobas, indose bañar na
praia das areas gordas.
¡Oide, oide! os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse no
agoardente, quedando asi purificadas.
E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos
males da nosa ialma e de todo embruxamento.
Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada: si e verdade
que tendes mais poder que a humana xente, eiqui e agora, facede cos
espritos dos amigos que estan fora, participen con nos desta queimada.

Buhos, lechuzas, sapos y brujas.
Demonios maléficos y diablos, espíritus de las nevadas vegas.
Cuervos, salamandras y meigas, hechizos de las curanderas.
Podridas cañas agujereadas, hogar de gusanos y de alimañas.
Fuego de las almas en pena, mal de ojo, negros hechizos, olor de los
muertos, truenos y rayos.
Ladrido del perro, anuncio de la muerte; hocico del sátiro y pie del
conejo.
Pecadora lengua de la mala mujer casada con un hombre viejo.
Infierno de Satán y Belcebú, fuego de los cadáveres en llamas, cuerpos
mutilados de los indecentes, pedos de los infernales culos, mugido de
la mar embravecida.
Vientre inútil de la mujer soltera, maullar de los gatos en celo, pelo
malo y sucio de la cabra mal parida.
Con este cazo levantaré las llamas de este fuego que se asemeja al del
infierno, y huirán las brujas a caballo de sus escobas, yéndose a bañar
a la playa de las arenas gordas.
¡Oíd, oíd! los rugidos que dan las que no pueden dejar de quemarse en
el aguardiente quedando así purificadas.
Y cuando este brebaje baje por nuestras gargantas, quedaremos libres de
los males de nuestra alma y de todo embrujamiento.
Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros hago esta llamada: si
es verdad que tenéis más poder que la humana gente, aquí y ahora, haced
que los espíritus de los amigos que están fuera, participen con
nosotros de esta queimada.