eBGDAE1Intro=130442345Riff55333168867553331833195533311088611553331127751314341544163417Verse 1441834194420342144223423114424312553XXXXXXXXXX2631XXXX11XXXX2753XXXXXXXXXX2831XXXX11XXXX2953XXXXXXXXXX3031XXXX11XXXX3111XXXX11XXXX3231XXXX31XXXX33Pre Coro53535353533431313553535353533631533753XXXXXXXXXX3831XXXX31XXXX3911XXXXXXXXXX4031XXXXXXXXXX41Coro00003142313153XXXXXX4331313144313153XXXXXX45000031461111313147111131314831315349PuenteG11230150F112301G30002351525355333154331553553315655357Verse583459446034614462346353XXXXXXXXXX446431XXXX11XXXX6511XXXX11XXXX6631XXXX31XXXX67Pre Coro5368313169537031537153XXXXXXXXXX7231XXXX31XXXX7311XXXXXXXXXX7431XXXXXXXXXX75Coro00003176313153XXXXXX7731313178313153XXXXXX790000318011113131811111313182313153838485Solo8687888990919293Final Solo81110108941110109515191719159697Puente 25533319888699553331100331101553331102886103553203153104312031203153105758675106Parte Violin10710810934110Canta AlmaG30002344111A#13301F112301112G300023113A#13301F112301114G300023115A#13301F112301116886117331118Coro000031119313153XXXXXX120313131121313153XXXXXX1220000311231111313112411113131125313153XXXXXX126000031127313153XXXXXX128313131129313153XXXXXX1300000311311111313113211113131133313153134Otro75135XXXXXXXX13675137XXXXXXXX13875139XXXXXXXX14075141XXXXXXXX14264143XXXXXXXX14442145XXXXXXXX146757575147
Shift pitch (R)