1=115SSSS442IntroBDoHxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH3BDxHxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH4BDxHxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH5BDxHxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH6BDxHxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH7BDxHxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH8BDxHxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH9SSSSS10Verse 1BDCC1xHxHSxHBDxHBDxHxHSxH11BDxHxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH12BDxHxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH13BDxHxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH14BDxHxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH15BDxHxHxHSxHBDBDxHBDxHxHSxH16BDxHxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH17BDxHxHxHSxHBDBDxHBDxHxHSxH18BDxHxHxHSxHBDBDxHBDxHxHSxH19BDxHxHxHSxHBDBDxHBDxHxHSoH20BDSSS21Verse 2BDCC1xHxHSxHBDxHBDxHxHSxH22BDxHxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH23BDxHxHxHSxHBDBDxHBDxHxHSxH24BDxHxHxHSxHBDBDxHBDxHxHSxH25BDxHxHxHSxHBDBDxHBDxHxHSoH26BDxHxHxHSxHBDBDxHBDxHxHSxH27BDxHxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH28BDxHxHxHSxHBDBDxHBDxHxHSxH29BDxHxHxHSxHBDBDxHBDxHxHSxH30BDxHxHxHSxHBDBDxHBDxHxHSxH31BDxHxHxHSxHSSSSSSSS32Chorus 1BDCC2xHSxHBDBDxHSBDxH33BDxHSxHBDBDxHSBDxH34BDxHSxHBDBDxHSBDxH35BDxHSxHBDBDxHSBDxH36BDxHSxHBDBDxHSBDxH37BDxHSxHBDBDxHSBDxH38BDxHSxHBDBDxHSBDxH39BDxHSxHBDBDxHSBDxH40BDxHSxHBDBDxHSBDxH41BDxHSxHBDBDxHSBDxH42BDxHSxHBDBDxHSBDxH43BDxHSxHBDBDxHSBDxH44BDxHSxHBDBDxHSBDxH45BDxHSxHBDBDxHSBDxH46BDxHSxHBDBDxHSBDxH47BDxHSxHBDBDxHSBDxH48BDxHSxHSSSSSS49SoloBDxHxHxHSxHxHxHxHxHSxHxH50xHxHxHSxHxHxHxHxHSxHBDxH51BDxHxHxHSxHxHxHxHxHSxHxH52xHxHxHSxHxHxHxHxHSxHS53BDxHxHxHSxHxHxHxHxHSxHS54xHxHxHSxHxHxHxHxHSxHBDxH55BDxHxHxHSxHSxHxHxHSoH56BridgexHxHxHxHtaxHxHxHxHxHxHtaxHxH57xHxHxHxHtaxHxHxHxHxHxHtaxHxH58xHxHxHxHtaxHxHxHxHxHxHtaxHxH59BDxHxHxHSxHxHxHxHSxH60BDoHxHxHSxHSBDxHSBDxHxHSxHS61BDxHBDxHxHSxHSBDxHSBDxHxHSxHS62BDxHSBDxHxHSxHSBDxHSBDxHxHSxHS63BDxHSBDxHxHSxHSBDxHSSSS64Pre ChorusBDCC1xHxHSxHBDBDxHBDxHxHSxH65BDxHxHxHSxHBDBDxHBDxHxHSxH66BDxHxHxHSxHBDBDxHBDxHxHSxH67BDxHxHxHSSSSSSSS68Chorus 2BDCC2xHSxHBDBDxHSBDxH69BDxHSxHBDBDxHSBDxH70BDxHSxHBDBDxHSBDxH71BDxHSxHBDBDxHSBDxH72BDxHSxHBDBDxHSBDxH73BDxHSxHBDBDxHSBDxH74BDxHSxHBDBDxHSBDxH75BDxHSxHBDBDxHSBDxH76BDxHSxHBDBDxHSBDxH77BDxHSxHBDBDxHSBDxH78BDxHSxHBDBDxHSBDxH79BDxHSxHBDBDxHSBDxH80BDxHSxHBDBDxHSBDxH81BDxHSxHBDBDxHSBDxH82BDxHSxHBDBDxHSBDxH83BDxHSxHSBDSBDSSSS84OutroBDCC1SSSSSSSSSS85SSSSSSSSSSSSS86SSSSSSSSSSSSS87SSSSSSSSSSSSS88SSSSSSSSSSSSS89SSSSSSSSSSSSS90SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS91