1Intro=135xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT442xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT3xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT4xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT5xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT6xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT7xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT8xHBDSxHHMTxHLMTxHLT9VerseCC1BDSxHHMTxHxHLMTLMT10xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT11xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT12xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT13xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT14xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT15xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT16xHBDSxHHMTxHLMTxHLT17CC1BDSxHHMTxHxHLMTLMT18xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT19xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT20xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT21xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT22xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT23xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT24xHBDSxHHMTxHLMTxHLT25CC1BDSxHHMTxHxHLMTLMT26xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT27xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT28xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT29xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT30xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT31xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT32xHBDSxHHMTxHLMTxHLT33CC1BDSxHHMTxHxHLMTLMT34xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT35xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT36xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT37xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT38xHBDSxHHMTxHxHLMTLMT39Oxente=145CC1LTBDLTBDLTBDLTBDLTBDLTBDLTBDLTBD40LTBDLTBDLTBDLTBDCC1BDCC1BD41CC1BDoHSBDoHBDoHSBD42oHBDoHSBDoHBDoHSBD43oHBDoHSBDoHBDoHSBD44oHBDoHSBDCC1BDCC1BD45CC1BDoHSBDoHBDoHSBD46oHBDoHSBDoHBDoHSBD47oHBDoHSBDoHBDoHSBD48oHBDSSSSSSCC1BDCC1BD49CC1BDoHSBDoHBDoHSBD50oHBDoHSBDoHBDoHSBD51oHBDoHSBDoHBDoHSBD52oHBDoHSBDoHBDBDoHSBD53CC1BDBDoHSBDoHBDBDoHSBD54oHBDBDoHSBDoHBDBDoHSBD55CC1BDBDoHSBDoHBDBDoHSBD56oHBDBDoHSBDoHBDBDoHSBD57oHBDBDoHSBDoHBDBDoHSBD58oHBDBDoHSBDoHBDSSSSSS33359CC1BDCC16061Verse=135xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSoH62xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSxH63xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSoH64xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSxH65xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSoH66xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSxHBD67xHS68SS69CC1BDxHxHSxHSxHBDxHxHSxH70xHBDxHxHSxHSxHBDoHxHSoH71xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSxH72xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSxH73xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSxH74xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSoHBD75Oxente=145CC1LTBDLTBDLTBDLTBDLTBDLTBDLTBDLTBD76LTBDLTBDLTBDLTBDCC1BDCC1BD77CC1BDoHSBDoHBDoHSBD78oHBDoHSBDoHBDoHSBD79oHBDoHSBDoHBDoHSBD80oHBDoHSBDCC1BDCC1BD81CC1BDoHSBDoHBDoHSBD82oHBDoHSBDoHBDoHSBD83oHBDoHSBDoHBDoHSBD84oHBDSSSSSSCC1BDCC1BD85CC1BDoHSBDoHBDoHSBD86oHBDoHSBDoHBDoHSBD87oHBDoHSBDoHBDoHSBD88oHBDoHSBDoHBDBDoHSBD89CC1BDBDoHSBDoHBDBDoHSBD90oHBDBDoHSBDoHBDBDoHSBD91CC1BDBDoHSBDoHBDBDoHSBD92oHBDBDoHSBDoHBDBDoHSBD93oHBDBDoHSBDoHBDBDoHSBD94oHBDBDoHSBDoHBDSSBDBD3395CC1BDCC19697Verse=135xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSoH98xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSxH99xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSoH100xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSxH101xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSoH102xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSxHBD103xHS104SS105CC1BDxHxHSxHSxHBDxHxHSxH106xHBDxHxHSxHSxHBDoHxHSoH107xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSxH108xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSxH109xHBDxHxHSxHSxHBDxHxHSxH110xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDoHSBD111S112113CC1CC2BD114