1=102442fHRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRC3fHRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRC4RCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRC5RCRCRCSRCRCRCBDoHRCxHRCRCSRCRCRCLTRCRCS6SBDCCBDxHSxHxHBDxHxHSxH7BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH8BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH9BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH10BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH11BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH12BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH13BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH14BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH15BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH16BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH17BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH18BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH19BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH20BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH21BDxHSBDoHxHSFTLTSS22BDCCBDBDSRCBDBDRCBDBDSRC23BDRCBDBDSRCBDRCBDRCBDBDSRC24BDCCBDBDSRCBDRCBDRCBDBDSRC25BDRCBDBDSRCxHSSSSSBDCC26BDCCBDBDSRCBDBDRCBDBDSRCBD27BDRCBDRCBDSRCBDRCBDRCBDRCBDSRCBDBD28BDRCBDBDSRCBDRCBDCCBDBDSRC29BDSLTFTSS30BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH31BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH32BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH33BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH34BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH35BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH36BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH37BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH38BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH39BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH40BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH41BDxHSBDoHxHSFTLTSS42BDCCBDBDSRCBDBDRCBDBDSRC43BDRCBDBDSRCBDRCBDRCBDBDSRC44BDCCBDBDSRCBDRCBDRCBDBDSRC45BDRCBDBDSRCxHSSSSSBDCC46BDCCBDBDSRCBDBDRCBDBDSRCBD47BDRCBDRCBDSRCBDRCBDRCBDRCBDSRCBDBD48BDRCBDBDSRCBDRCBDCCBDBDSRC49BDCCBDBDSRCBDBDRCBDBDSRC50BDRCBDBDSRCBDRCBDRCBDBDSRC51BDCCBDBDSRCBDRCBDRCBDBDSRC52BDRCBDBDSRCxHSSSSSBDCC53BDCCBDBDSRCBDBDRCBDBDSRCBD54BDRCBDRCBDSRCBDRCBDRCBDRCBDSRCBDBD55BDRCBDBDSRCBDRCBDCCBDBDSRC56BDCCBDBDSRCBDBDRCBDBDSRC57BDRCBDBDSRCBDRCBDRCBDBDSRC58BDCCBDBDSRCBDRCBDRCBDBDSRC59BDRCBDBDSRCxHSSSSSBDCC60BDCCBDBDSRCBDBDRCBDBDSRCBD61BDRCBDRCBDSRCBDRCBDRCBDRCBDSRCBDBD62BDRCBDBDSRCBDRCBDCCBDBDSRC63BDCCBDBDSRCBDBDRCBDBDSRC64BDRCBDBDSRCBDRCBDRCBDBDSRC65BDCCBDBDSRCBDRCBDRCBDBDSRC66BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH67BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH68BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH69BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH70BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH71BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH72BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH73BDxHBDSxHxHBDxHxHSxHxH74BDCCBDBDSRCBDBDRCBDBDSRC75BDRCBDBDSRCBDRCBDRCBDBDSRC76BDCCBDBDSRCBDRCBDRCBDBDSRC77BDRCBDBDSRCxHSSSSSBDCC78BDCCBDBDSRCBDBDRCBDBDSRCBD79BDRCBDRCBDSRCBDRCBDRCBDRCBDSRCBDBD80BDRCBDBDSRCBDRCBDCCBDBDSRC81BDSLTFTSS82BDCCBDBDSRCBDBDRCBDBDSRC83BDRCBDBDSRCBDRCBDRCBDBDSRC84BDCCBDBDSRCBDRCBDRCBDBDSRC85BDRCBDBDSRCxHSSSSSBDCC86BDCCBDBDSRCBDBDRCBDBDSRCBD87BDRCBDRCBDSRCBDRCBDRCBDRCBDSRCBDBD88BDRCBDBDSRCBDRCBDCCBDBDSRC89BDSLTFTSS90BDCCBDBDSRCBDBDRCBDBDSRCBD91BDRCBDRCBDSRCBDRCBDRCBDRCBDSRCBDBD92BDRCBDBDSRCBDRCBDCCBDBDSRC93BDSLTFTSS94=240xHBDCCBDxHBDSxH5495xHBDxHxHBDxHBDSxH96xHSxHBDxHBDxHBDSxH97xHBDCCxHBDxHBDSxH98xHBDCCxHBDxHBDSxH99xHBDCCxHBDxHBDSxH100SxHSxHBDxHBDxHBDSxH101SxHBDCCBDxHBDSxH102xHBDCCxHBDxHSxH103xHBDCCxHBDxHSxH104xHSxHMTSxHMTxHSxHMTSMT105SxHMTSMTBDCCxHBDxHBDSxH106xHBDCCxHBDxHBDSxH107xHBDCCxHSxHSxHS108SxHSxHLTLTxHLTxHLTxHLTFT109