gDAD1=11100XXXX00XXXX44200XXXX00XXXX300XXXX00XXXX400XXXX00XXXX5Verse I00XXXX00XXXX600XXXX00XXXX700XXXX00XXXX800XXXX00XXXX900XXXX00XXXX1000XXXX00XXXX1100XXXX00XXXX1200XXXX00XXXX1300XXXX00XXXX1400XXXX00XXXX1500XXXX00XXXX1600XXXX00XXXX17Pre-Chorus888881001218121212121081988881010122000120021888881001222121212121082388881010122400120025Chorus00XXXX00XXXX2600XXXX00XXXX2700XXXX00XXXX2800XXXX00XXXX2900XXXX00XXXX3000XXXX00XXXX3100XXXX00XXXX3200XXXX00XXXX33Bridge34353637Verse II00XXXX00XXXX3800XXXX00XXXX3900XXXX00XXXX4000XXXX00XXXX4100XXXX00XXXX4200XXXX00XXXX4300XXXX00XXXX4400XXXX00XXXX45Pre-Chorus 888881001246121212121084788881010124800120049888881001250121212121085188881010125200120053Chorus00XXXX00XXXX5400XXXX00XXXX5500XXXX00XXXX5600XXXX00XXXX5700XXXX00XXXX5800XXXX00XXXX5900XXXX00XXXX6000XXXX00XXXX61Bridge00XXXX00XXXX6200XXXX00XXXX6300XXXX00XXXX6400XXXX00XXXX6500XXXX00XXXX6600XXXX00XXXX6700XXXX00XXXX6800XXXX00XXXX69000070000071000072000073000074000075000076000077Pre-Chorus7879808182838485Outro-Chorus00XXXX00XXXX8600XXXX00XXXX8700XXXX00XXXX8800XXXX00XXXX8900XXXX00XXXX9000XXXX00XXXX9100XXXX00XXXX9200XXXX00XXXX9300XXXX00XXXX9400XXXX00XXXX9500XXXX00XXXX9600XXXX00XXXX9700XXXX00XXXX9800XXXX00XXXX9900XXXX00XXXX10000XXXX00XXXX101