1=120xHxHxHxH442xHxHxHxH3xHxHxHxH4xHxHxHBDS5xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH6xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH7xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH8xHBDxHxHSxHxHBDxHCCSSSS9VerseBDxHSxHxHBDxHxHSxH10xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH11xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH12xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH13xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH14xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxH15xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxH16xHBDxHfHSFTFTFTBDFTFTCCS17PCBDSfHxHBDxHSxHSxH18xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxH19xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH20xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHSSxHS21xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxH22xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxH23xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHSxH24CCBDxHxHxH25ChorusxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH26xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH27xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH28xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHFTFTxHFT29xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDCCS30xHBDxHBDCCSxHBDxHBDCCS31xHBDxHBDCCSxHBDxHBDCCS32xHBDxHBDCCS33xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH34xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH35xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH36xHBDxHxHSCCBDS37IntroBDBDBDBD38BDBDBDBD39BDBDBDBD40BDBDBDCCBD41Verse2BDxHSxHxHBDxHxHSxH42xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH43xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH44xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH45xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH46xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxH47xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxH48xHBDxHfHSFTFTFTBDFTFTCCS49PCBDSfHxHBDxHSxHSxH50xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxH51xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH52xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHSSxHS53xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxH54xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxH55xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHSxH56CCBDxHxHxH57ChorusxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH58xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH59xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH60xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHFTFTxHFT61xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDCCS62xHBDxHBDCCSxHBDxHBDCCS63xHBDxHBDCCSxHBDxHBDCCS64xHBDxHBDxHSxHSSxHSBDSxHBDBDxHSxHSBDSBD65BridgexHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH66xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH67xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH68CCBDBDSCCBDSFTFTFT69xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH70xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH71xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH72CCBDBDSCCBDSFTFTFT73CCBD74oH75ACxHxHxHxH76xHxHxHxH77xHxHxHxH78xHxHxHBDS79xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH80xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH81xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH82xHBDxHSxHSCCS83xHxH2484xHxHxHxH4485ChorusxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH86xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH87xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH88xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHFTFTxHFT89xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDCCS90xHBDxHBDCCSxHBDxHBDCCS91xHBDxHBDCCSxHBDxHBDCCS92xHBDxHBDxHSxHSSxHSBDSxHBDBDxHSxHSBDSBD93xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH94xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH95xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH96xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHFTFTxHFT97xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDCCS98xHBDxHBDCCSxHBDxHBDCCS99xHBDxHBDCCSxHBDxHBDCCS100101ACBDBDBDBD102BDBDBDBD103BDBDBDBD104BDBDBDBD105BDBDBDBD106BDBDBDBD