1Intro=110442xHBDxHxHSSxHxHxHxHSSxH3xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH4xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH5xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH6xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH7xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH8xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH9xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH10Verse 1xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH11xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH12xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH13xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH14xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH15xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH16xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH17xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH18xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH19xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH20xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH21xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH22xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH23xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH24xHxHxHSSxHxHxHxHSSxH25xHxHxHSSxHoHESASESASESASESAS26Verse 2xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH27xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH28xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH29xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH30xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH31xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH32xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH33xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH34xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH35xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH36xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH37xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH38xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH39xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH40xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH41xHBDxHxHESASxHBDxHESASBDxHESASxHESASHFTxHLFT42Chorus 1CC1xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH43xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH44xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH45xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH46xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH47xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH48xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH49xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH50xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH51xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH52xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH53xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH54xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH55xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH56xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH57xHBDxHxHESASoHBDESASESASESASESAS58CC1xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH59xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH60xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH61xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH62xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH63xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH64xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH65xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH66xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH67xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH68xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH69xHBDxHxHESASxHBDoHBDESASESASESASESAS70Verse 3xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH71xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH72xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH73xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH74xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH75xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH76xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH77xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH78xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH79xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH80xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH81xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH82xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH83xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH84xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH85oHBDESASHMTESASLMTBDESASLTBDESASLTESASHFTESASHFTESASLFT86Chorus 2CC1xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH87xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH88xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH89xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH90xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH91xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH92xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH93xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH94xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH95xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH96xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH97xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH98xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH99xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH100xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH101xHBDxHxHESASoHBDESASESASESASESAS102CC1xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH103xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH104xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH105xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH106xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH107xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH108xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH109xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH110xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH111xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH112xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH113xHBDxHxHESASxHBDoHBDESLMTLTHFTLFT114SoloCC1xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH115xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH116xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH117xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH118xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH119xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH120xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH121xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASSCxH122CC2xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH123xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH124xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH125xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHoHESAS126xHBDxHxHESASxHBDxHBDxHxHESASxH127xHBDxHxHESASoHBDESASLMTLTHFT128Fade outCC1xHLFTBDxHRCxHESASRCxHBDRCxHBDRCxHRCxHESASRCxH129RCxHBDRCxHRCxHESASRCxHBDRCxHBDRCxHRCxHESASRCxH130RCxHBDRCxHRCxHESASRCxHBDRCxHBDRCxHRCxHESASRCxH131RCxHBDRCxHRCxHESASRCxHBDRCxHBDRCxHRCxHESASRCxH132RCxHBDRCxHRCxHESASRCxHBDRCxHBDRCxHRCxHESASRCxH133RCxHBDRCxHRCxHESASRCxHBDRCxHBDRCxHRCxHESASRCxH134RCxHBDRCxHRCxHESASRCxHBDRCxHBDRCxHRCxHESASRCxH135RCxHBDRCxHRCxHESASRCxHBDRCxHBDRCxHRCxHESASRCxH136RCxHBDRCxHRCxHESASRCxHBDRCxHBDRCxHRCxHESASRCxH137RCxHBDRCxHRCxHESASRCxHBDRCxHBDRCxHRCxHESASRCxH138RCxHBDRCxHRCxHESASRCxHBDRCxHBDRCxHRCxHESASRCxH139RCxHBDRCxHRCxHESASRCxHBDoHBDESLMTLTHFTLFT