eBGDADCapo 1st fretlet ringlet ring1Intro=165324023XXX442002XXX30076XXXlet ringlet ringlet ring4007XXX50520XXX6253XXX750767XXXlet ringlet ring83450(3)0XXX92023XXX10002XXXlet ringlet ringlet ring110076XXX12007XXX1302305XXX145523XXXlet ringlet ring155054165XXX2317Verse I00022XXXlet ringlet ring1830042XXX190423XXX2024202XXXlet ringlet ringlet ring213223XXX2202223XXX23200045XXX24023XXXlet ringlet ringlet ring25505XXX26205457XXX2752232XXXlet ringlet ring285230XXX2922323XXX3032522XXX31200045XXXlet ringlet ringlet ring32023XXX33Refrain57573XXX347357107XXXlet ring35129910912XXX361091012XXX3710778710XXX3877107XXXlet ringlet ringlet ring3910107XXX4001033XXX415245XXX427410XXXlet ringlet ring4314150XXX44Chorus12023232323XXX451223023XXXlet ringlet ringlet ringlet ring462200XXX4720324XXX4822400XXX4902503XXXlet ringlet ringlet ring50253XXX5120050XXX525455XXlet ringlet ringlet ring53524024XX54240242445XXX55243XXXlet ringlet ringlet ring563230XXX5710212XXX584220XXXlet ringlet ring59122212XXX60412024XXX61022XXXlet ring622202XXX632353XXX6425(2)0XXXlet ring652404XX66Verse II00242XX467220XXXlet ringlet ring6821222XX469020XXX7022420XXXlet ringlet ring713402XXX720340XXX730202XXXlet ringlet ringlet ring74402424XXX75224XXX762202XXlet ringlet ring774020XXX7802244XX79402XXXlet ringlet ring80001XX281Refrain050XXX8205230XXXlet ring830420XXX8424420XXX853202XXXlet ringlet ring8602220XXX87234XXX882300XXlet ringlet ring892442XXX900422XXX910523XXXlet ring92Chorus12023232323XXX931223023XXX942200XXXlet ringlet ringlet ring9520324XXX9622400XXX9702503XXX98253XXXlet ringlet ring9920050XXX1005455XX101524024XXlet ringlet ringlet ring102240242445XXX103243XXX1043230XXXlet ringlet ring10510212XXX1064220XXX107122212XXXlet ringlet ringlet ring108412024XXX109022XXX1102202XXXlet ringlet ring1112353XXX11225(2)0XXX1132404XXlet ringlet ring114Instrumental00242XX4115220XXX11621222XX4let ringlet ring117020XXX11822420XXX1193402XXXlet ringlet ring120023XXX121505XXX122205457XXXlet ringlet ringlet ring12352232XXX1245230XXX12522323XXX12632522XXXlet ringlet ringlet ring127200045XXX1280045XXX2320129200500XXXlet ring130005300XXX13104240XXX13204242XXX4let ring13332022XXX1340220XXX1352343XXXlet ringlet ring1362300XX1372442XXX1380422XXX1390523XXXlet ringlet ring14012023232323XXX14112023XXX021424024let ringlet ring143510223XXX1442200XXX1452023XXXlet ringlet ringlet ring14602034XXX14702503XXX148253XXX14920050XXXlet ringlet ring1505455XX151524024XX152240242445XXXlet ringlet ringlet ring153243XXX1543230XXX15510212XXXlet ring1564220XXX157122212XXX158412024XXXlet ringlet ring159022XXX1602202XXX1612353XXXlet ringlet ring16225(2)0XXX1632404XX16400240XX2let ringlet ringlet ringlet ring16502XXX166200XXX16725455XXX168500XXXlet ringlet ringlet ring169Chorus5023XXX1702200XXX17120324XXX17222400XXXlet ringlet ring17302503XXX174253XXX17520050XXXlet ringlet ring1765455XX177524024XXX178240242445XXXlet ringlet ringlet ring179243XXX1803230XXX18110212XXXlet ring1824220XXX183122212XXX184412024XXXlet ring18502202XX018602002XXX1872353XXXlet ringlet ring18825(2)0XXX1892404XX19000240XX2let ringlet ringlet ringlet ring19102XXX192200XXX19325455XXX194500XXXlet ringlet ringlet ring195Chorus/Outro5Decrescendo (Decrease Volume) 023XXX1962200XXX19720324XXX19822400XXXlet ringlet ring19902503XXX200253XXX20120050XXXlet ringlet ring2025455XX203524024XXX204240242445XXXlet ringlet ringlet ring205243XXX2063230XXX20710212XXXlet ring2084220XXX209122212XXX210412024XXXlet ringlet ring211022XXX2122202XXX2132353XXXlet ringlet ring21425(2)0XXX21524
Shift pitch (R)