You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1Intro=128Bm714141414151416141514161415141614151416141514161415141614XXXXXXXX44214141414151416141514161415141614151416141514161415141614XXXXXXXX314141414151416141514161415141614151416141514161415141614XXXXXXXX41414141415141614151416141514161415141614 Oh1514161415141614naXXXXXXXX5Em77777879787978797879787978797XXXXXXXX67777879787978797879787978797ohXXXXXXXX77777879787978797879787978797XXXXXXXX87777879787978797just8797shoot for8797the8797staXXXXXXXX9Verse 1rsBm71414141415141614151416141514161415141614 if15141614it15141614feeXXXXXXXX10ls1414141415141614right1514161415141614and15141614aim form15141614my15141614heaXXXXXXXX11rt1414141415141614151416141514161415141614 if15141614you15141614feeXXXXXXXX12l1414141415141614like1514161415141614could15141614take me15141614a15141614waXXXXXXXX13yEm77777879787978797and8797make it8797o8797kaXXXXXXXX14y7777879787978797I8797swear I'll8797be8797haXXXXXXXX15ve7777879787978797879787978797XXXXXXXX167777879787978797you8797wan ted8797con8797troXXXXXXXX17lBm71414141415141614151416141514161415141614 so15141614we15141614waXXXXXXXX18i1414141415141614ted1514161415141614I15141614put on15141614a15141614shoXXXXXXXX19w1414141415141614151416141514161415141614 now15141614I15141614maXXXXXXXX20ke1414141415141614it1514161415141614you15141614say I'm15141614a15141614kiXXXXXXXX21dEm77777879787978797my8797e go8797is8797biXXXXXXXX22g7777879787978797I8797don't give8797a8797shXXXXXXXX237777879787978797879787978797XXXXXXXX2477778797and87978797itgo8797es like87978797thisXXXXXXXX25ChorusBm714141414151416141514161415141614take15141614me b15141614ythe15141614tongueXXXXXXXX26and1414141415141614I'15141614ll15141614know15141614 you1514161415141614XXXXXXXX2714141414151416141514161415141614kiss15141614me till15141614you're15141614drunkXXXXXXXX28and1414141415141614I'15141614ll15141614show15141614 you15141614all15141614theXXXXXXXX29moEm77777ves879787978797likeJa8797gger I've8797got8797theXXXXXXXX30mo7777ves879787978797likeJa8797gger I've8797got8797theXXXXXXXX31m77778797o87978797--8797- -8797--8797-XXXXXXXX32ves7777879787978797likeJa8797gger87978797XXXXXXXX33Bm714141414151416141514161415141614I15141614don't n15141614eedto15141614tryXXXXXXXX34to1414141415141614co15141614n15141614trol15141614 you1514161415141614XXXXXXXX3514141414151416141514161415141614 look15141614in to15141614my15141614eyesXXXXXXXX36and1414141415141614I'15141614ll15141614own15141614 you15141614with15141614theXXXXXXXX37moEm77777ves879787978797likeJa8797gger I've8797got8797theXXXXXXXX38mo7777ves879787978797likeJa8797gger I've8797got8797theXXXXXXXX39m77778797o87978797--8797- -8797--8797-XXXXXXXX40ves7777879787978797likeJa8797may be8797it's8797haXXXXXXXX41Verse 2rdBm71414141415141614151416141514161415141614 when15141614you15141614feeXXXXXXXX42l1414141415141614like1514161415141614you're15141614bro ken15141614and15141614scaXXXXXXXX43rred1414141415141614151416141514161415141614 no15141614thin'15141614feeXXXXXXXX44ls1414141415141614right1514161415141614but15141614when you're15141614with15141614mXXXXXXXX45eEm77777879787978797I'll8797make you8797be8797liXXXXXXXX46eve7777879787978797that8797I've got8797the8797keXXXXXXXX47y7777879787978797879787978797XXXXXXXX48 Oh so get in the c49arBm71414141415141614151416141514161415141614 you15141614can15141614riXXXXXXXX50de1414141415141614it1514161415141614when15141614e ver15141614you15141614waXXXXXXXX51nt1414141415141614151416141514161415141614 get15141614in15141614siXXXXXXXX52de1414141415141614it1514161415141614and15141614you wa15141614nna15141614steXXXXXXXX53alEm77777879787978797but8797I'm shif8797ting8797geaXXXXXXXX54rs7777879787978797I'll8797take it8797from8797heXXXXXXXX55re7777879787978797oh8797 ye8797ah8797yeaXXXXhXXXX5677778797and87978797itgo8797es like87978797thisXXXXXXXX57ChorusBm71414141415141614ah1514161415141614take15141614me b15141614ythe15141614tongueXXXXXXXX58and1414141415141614I'll1514161415141614know15141614 you1514161415141614XXXXXXXX5914141414151416141514161415141614kiss15141614me ti15141614llyou're15141614drunkXXXXXXXX60and1414141415141614I'15141614ll15141614show15141614 you15141614all15141614theXXXXXXXX61moEm77777ves879787978797likeJa8797gger I've8797got8797theXXXXXXXX62mo7777ves879787978797likeJa8797gger I've8797got8797theXXXXXXXX63m77778797o87978797--8797- -8797--8797-XXXXXXXX64ves7777879787978797likeJa8797gger87978797XXXXXXXX65Bm714141414151416141514161415141614I15141614don't n15141614eedto15141614tryXXXXXXXX66to1414141415141614co15141614n15141614trol15141614 you1514161415141614XXXXXXXX6714141414151416141514161415141614 look15141614in t15141614omy15141614eyesXXXXXXXX68and1414141415141614I'15141614ll15141614own15141614 you15141614with15141614theXXXXXXXX69moEm77777ves879787978797likeJa8797gger I've8797got8797theXXXXXXXX70mo7777ves879787978797likeJa8797gger I've8797got8797theXXXXXXXX71m77778797o87978797--8797- -8797--8797-XXXXXXXX72ves7777879787978797likeJa8797gger87978797XXXXXXXX73BridgeBm7(14)(14)(14)(14)(15)(14)(16)(14)[Uh](15)(14)(16)(14)(15)(14)(16)(14)You(15)(14)(16)(14)wa nna(15)(14)(16)(14)know(15)(14)(16)(14)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)74(14)(14)(14)(14)(15)(14)(16)(14)(15)(14)(16)(14)(15)(14)(16)(14)how to(15)(14)(16)(14)make me(15)(14)(16)(14)smile(15)(14)(16)(14)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)75(14)(14)(14)(14)(15)(14)(16)(14)(15)(14)(16)(14)(15)(14)(16)(14)(15)(14)(16)(14)Take con(15)(14)(16)(14)trol(15)(14)(16)(14)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)76Ow14141414n151416141514161415141614mejust15141614for the15141614night15141614XXXXXXXX77Em77777879787978797 andif I8797share my8797se8797XXXXcretXXXX787777879787978797 you'regonna'8797have to8797keep8797XXXXiXXXX79t7777879787978797 nobody8797else can8797see8797XXXXthXXXX80is7777879787978797879787978797XXXXXXXX81Bm71414141415141614uh1514161415141614 andso15141614 watch and15141614lea15141614rXXXXnXXXX8214141414151416141514161415141614I wanna15141614show you15141614twice15141614XXXXXXXX831414141415141614151416141514161415141614head to15141614toe15141614XXXXXXXX84oh14141414151416141514161415141614baby15141614rub it15141614ri15141614gXXXXhtXXXX85Em777778797ye87978797ahand if I8797share my8797se8797XXXXcretXXXX867777879787978797 you'regonna8797have to8797keep8797XXXXitXXXX877777879787978797 nobody8797else can8797see8797XXXXthisXXXX8877778797yeah87978797eh8797 eh87978797yXXXXeahXXXX89 And it goes like this90ChorusBm71414141415141614ah1514161415141614Take15141614me by15141614the15141614tongueXXXXXXXX91and1414141415141614I'll1514161415141614know15141614 you1514161415141614XXXXXXXX9214141414151416141514161415141614kiss15141614me till15141614you're15141614drunkXXXXXXXX93and1414141415141614I'll1514161415141614show15141614 you15141614all15141614theXXXXXXXX94moEm77777ves879787978797likeJa8797gger I've8797got8797theXXXXXXXX95moves7777879787978797likeJa8797gger I've8797got8797theXXXXXXXX96m77778797o87978797879787978797XXXXXXXX97ves7777879787978797likeJa8797gger87978797XXXXXXXX98Bm714141414151416141514161415141614I15141614don't need15141614to15141614tryXXXXXXXX99to1414141415141614co15141614n15141614trol15141614 you1514161415141614XXXXXXXX10014141414151416141514161415141614 look15141614in to15141614my15141614eyesXXXXXXXX101and1414141415141614I'll1514161415141614own15141614 you15141614with15141614theXXXXXXXX102moEm77777ves879787978797likeJa8797gger I've8797got8797theXXXXXXXX103mo7777ves879787978797likeJa8797gger I've8797got8797theXXXXXXXX104m77778797o87978797--8797-8797--8797-XXXXXXXX105ves7777879787978797likeJa8797gger87978797XXXXXXXX106Bm7151416141514161415141614151416141514161415141614XXXXXXXX1071514161415141614151416141514161415141614151416141 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add comment25 Add comment26 Add comment27 Add comment28 Add comment29 Add comment30 Add comment31 Add comment32 Add comment33 Add comment34 Add comment35 Add comment36 Add comment37 Add comment38 Add comment39 Add comment40 Add comment41 Add comment42 Add comment43 Add comment44 Add comment45 Add comment46 Add comment47 Add comment48 Add comment49 Add comment50 Add comment51 Add comment52 Add comment53 Add comment54 Add comment55 Add comment56 Add comment57 Add comment58 Add comment59 Add comment60 Add comment61 Add comment62 Add comment63 Add comment64 Add comment65 Add comment66 Add comment67 Add comment68 Add comment69 Add comment70 Add comment71 Add comment72 Add comment73 Add comment74 Add comment75 Add comment76 Add comment77 Add comment78 Add comment79 Add comment80 Add comment81 Add comment82 Add comment83 Add comment84 Add comment85 Add comment86 Add comment87 Add comment88 Add comment89 Add comment90 Add comment91 Add comment92 Add comment93 Add comment94 Add comment95 Add comment96 Add comment97 Add comment98 Add comment99 Add comment100 Add comment101 Add comment102 Add comment103 Add comment104 Add comment105 Add comment106 Add comment107 Add commentChange tuning (R)