eBGDAE1=145442intro345intro todo6789775553XXXXXXXX77555310XXXXXXXX775553XXXXXXXX77555311XXXXXXXX775553XXXXXXXX77555312XXXXXXXX77555355355355355313verso1415161718192021775553XXXXXXXX77555322XXXXXXXX775553XXXXXXXX77555323XXXXXXXX775553XXXXXXXX77555324XXXXXXXX775553XXXXXXXX77555325pre-coro775775775775775265535535full53527coro28293031323334353637Change tuning (R)