eBGDAE1Verse =7544234567891011121314151617Chorus220220220XXX553553553XXXXXX18XXX422422422XXXXXXXXX331331331XXXXXX19220220220XXX553553553XXXXXX20XXX422422422XXXXXXXXX331331331XXXXXX21220220220XXX553553553XXXXXX22XXX422422422XXXXXXXXX331331331XXXXXX23220220220XXX553553553XXXXXX24XXX422422422XXXXXXXXX331331331XXXXXX2507577526577575979786755327Verse 228293031323334353637383940414243Chorus 2220220220XXX553553553XXXXXX44XXX442442442XXXXXXXXX331331331XXXXXX45220220220XXX553553553XXXXXX46XXX442442442XXXXXXXXX331331331XXXXXX47220220220XXX553553553XXXXXX48XXX442442442XXXXXXXXX331331331XXXXXX49220220220XXX553553553XXXXXX50XXX442442442XXXXXXXXX331331331XXXXXX51Post-Chorus442442442XXX775775775XXXXXX52XXX664664664XXXXXXXXX553553553XXXXXX53220220220XXX553553553XXXXXX54XXX442442442XXXXXXXXX331331331XXXXXX55Bridge=1802205657585960616263Solo (Friedman)1215full1215full1215full64(15)1215full1215full65(15)1215full1215full66(15)1518full1215full67(15)1518full1215full68(15)1518full1720full69(20)17171720full(20)1720full701720full17171720full(20)161517full71(17)(17)17full(17)17full(17)7217full17full177317full17full1774(17)(17)1212121575151276141712151214151214full12141212377141212121512141214full(14)121214full14337814full141514full(14)127980Chorus 3220XXX55381XXX77582775X38323232522084XXX55385XXX77586X38723235522088XXX55389XXX77590X39123235522092XXX55393XXX77594X3952323552209605042X59705042X49805042X39923235422010005042X510105042X410205042X310323235422010409075X5510509075X4410609075X3310723234222010809075X5510909075X4411009075X33111232342220112