1=120442345678910LTESABD11CCBDxHxHxHBD12xHASxHxHxHBDLTES13CCBDxHxHxHBD14xHASxHxHxHBD15CCBDxHxHxHBD16xHASxHxHxHBDLTES17CCBDxHxHxHBD18xHASxHxHxHBD19CCBDxHxHxHBD20xHASxHxHxHBD21CCBDxHxHxHBD22xHASxHxHxHBDLTES23CCBDxHxHxHBD24xHASxHxHxHBD25CCBDxHxHxHBD26xHASxHxHxHBDLTES27CCBDxHxHxHBD28xHASxHxHxHBD29CCBDxHxHxHBD30xHASxHxHxHBD31CCBDxHxHxHBD32xHASxHxHxHBDLTES33CCBDxHxHxHBD34xHASxHxHxHBD35CCBDxHxHxHBD36xHASxHxHxHBDLTES37CCBDxHxHxHBD38xHASxHxHxHBD39CCBDxHxHxHBD40xHASxHxHxHBD41CCBDxHxHxHBD42xHASxHxHxHBDLTES43CCBDxHxHxHBD44xHASxHxHxHBD45CCBDxHxHxHBD46xHASxHxHxHBDLTES47CCBDxHxHxHBD48xHASxHxHxHBD49CCBDxHxHxHBD50xHASxHxHxHBD51CCCC52CCCC53CCLTSllABDES54