You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
1=170xHxHxHxH442Riff AxHBDxHBDSCCBDxHBDxHCCS3xHBDHMTxHxHxHLMTxHxHLTxHxH4BDxHBDxHSCC245xHBDHMTxHxHxHLMTxHxHxHLTxH446xHBDxHBDSCCBDxHBDxHCCS7xHBDHMTxHxHxHLMTxHxHLTxHxH8BDxHBDxHSCC249xHBDHMTxHxHxHLMTxHxHxHLTxH4410xHBDxHBDSCCBDxHBDxHCCS11BDxHSSSSBDBDSSSSBD12Riff BBDCCxHSxHBDSxHBD13xHBDSxHBDxHBDABDBDCCS14CCSCCSxHBDSxHBD15BDCCxHSxHBDSxHBD16CCSCCSoHBDSxHBD17xHBDSxHBDxHBDABDBDCCS18SCCSCCBDxHxHS19SCCCCS20SCCBDABDBDCCS21Riff CBDCCxHSxHBDSxHBD22xHBDSxHBDxHBDABDBDCCS23BDCCxHBDSxHxHS24BDCCxHSLTSLTS25BDCCxHBDSxHxHS26SCCxHSLTLMT27BDCCxHSSSSBDABDBD28CCBDSxHBDxHSxH29xHSSSSSSS30Solo ABDCCxHSBDxHBDSxHBD31xHBDSxHBDxHBDABDBDCCS32xHBDxHSBDxHBDSxHBD33xHBDSxHBDxHBDABDBDCCS34xHBDxHSBDxHBDSxHBD35xHBDSxHBDxHBDABDBDCCS36BDxHxHSBDxHBDSxH37SSSSSSSSSSBD38BDBDCCSBDBDCCS39Solo B (Optional. 할수있으면 하세요)BDCCxHSxHBDSxH40xHBDSxHBD2441BDxHSxHBDxHSxH4442xHBDSxHBD2443BDxHSxHBDxHSxH4444xHBDSxHBD2445BDxHSxHBDxHSxH4446xHBDABDBDABDCCSxHBDABDBDABDCCS47BDxHSxHBDxHSxH48xHBDSxHBD2449BDxHSxHBDxHSxH4450xHBDSxHBD2451BDxHCCSBDxHSxH4452xHBDSxHBD2453BDxHSxHBDxHSxH4454xHBDABDBDABDCCSxHBDABDBDABDCCS55BDxHSSSSBDBDSCCSCCBD56BDSSSSBDBDCCSSCC57SSSSSSSSSSSS58SSSSLTLMTLMTHMTHMT59S601 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add comment25 Add comment26 Add comment27 Add comment28 Add comment29 Add comment30 Add comment31 Add comment32 Add comment33 Add comment34 Add comment35 Add comment36 Add comment37 Add comment38 Add comment39 Add comment40 Add comment41 Add comment42 Add comment43 Add comment44 Add comment45 Add comment46 Add comment47 Add comment48 Add comment49 Add comment50 Add comment51 Add comment52 Add comment53 Add comment54 Add comment55 Add comment56 Add comment57 Add comment58 Add comment59 Add comment60 Add comment