eBGDAE1=116XXXXXX4432Intro 12203553422054426Intro 2220331220XXXXXX37331220XXXXXX38220331220XXXXXX39331220XXXXXXXXX310220331220XXXXXX311331220XXXXXX312220331220XXXXXX313331220XXXXXXXXX314220331220XXXXXX315331220XXXXXX316220331220XXXXXX31733124P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.18Intro 3=960000310031042003144P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.19200003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.20200003100310420031P. M.P. M.P. M.2120000310031313131P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.2200003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.23200003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.24200003100310420031P. M.P. M.P. M.2520000310031313131P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.2600003100310420031P. M.P. M.P. M.2720000310031XXXX313131313154P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.280000310031042003144P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.29Verse 12200022007600760030750075007400322P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.3100003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.322000031003104200313322000220076007600P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.347500750074003223500003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.36Pre-Chorus4423312206643700003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.384423312206643900003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.402000031003104200314120053537500535375P. M.P. M.P. M.P. M.420053530053647586430053537500535320P. M.P. M.44005353005364758645Chorus02204424655366477588624470220442444855366477588624490220553445044255366477588651022077552553664775886553664775886P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.5355366477588624540000310031042003144P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.55200003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.56200003100310420031P. M.P. M.P. M.5720000310031XXXX313131313154P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.58Verse 2220002200760076004459750075007400322P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.6000003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.612000031003104200316222000220076007600P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.637500750074003226400003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.65Pre-Chorus4423312206646600003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.674423312206646800003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.692000031003104200317020053537500535375P. M.P. M.P. M.P. M.710053530053647586720053537500535320P. M.P. M.73005353005364758674Chorus02204427555366477588624760220442447755366477588624780220553447944255366477588680022077581553664775886553664775886P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.8255366477588624830000310031042003144P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.84200003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.85200003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.862000031003104200087=1922425428824253252589242542P. M.903x242532525914464764P. M.92464754747934464764944647547479524254296242532525972425429824253252599222410022425424410124253252510222425421032425325251044464764105464754747106446476410746475474710855758751095575875110668698611166869861129797341139797114972411579710973411679710871177107924118104411924P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.120Pre-solo00007570007544121700075700700P. M.P. M.P. M.P. M.12260007570007512370007577766P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1245000075700075125700075700700P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.126600075700075127700075777666P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.128000075700075129700075700700P. M.P. M.P. M.P. M.13060007570007513170007577766P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1325000075700075133700075700700P. M.P. M.P. M.13460007570007513570007524136Solo574413714107141071410714107legato…14…slide13815107legato slide1415107legato slide14151071415107(10)13917107legato slide14151071414107legato slide141510714Harm.140141071510714107151071410715107141071510733333333141552(2)Harm.14217full17full14317full1714144171417141714171417¼14161433331451614161416full14171416¼14173146141714171417¼1417141614161471416full14171417¼14171417141714148171417141614171416171416171416331491714141414XXXXXX141414141414315016161414141511616141414152161617141714171417141714141531211121191197154976764641552420202415624577673Harm.Harm.Harm.Harm.Harm.1577full577full577full53315877full577full531598759751097109733331601210912108141210141293333161151412151412171514171514163316219171519171521191721191733331632017201720172017201720172017201716420172017201720172017201720172016520full1717202020full172020full171662020full172020full1720172017203316717201720171720172017201720171681720full171720full171720full171720fullP. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1691705707597000017157007509700P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1725707597000017357007509700P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1745707597000017557007509700P. M.P. M.176570759744244217744217844200179442P. M.P. M.P. M.P. M.1804420018199718299799718357007509700P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1845707597000018557007509700P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1865707597000018757007509700P. M.P. M.P. M.1885707597000018957075979979971900220P. M.P. M.1910220001920220193022000194442P. M.P. M.19544200196442442241974424419844200199442442331331200331331331P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.201=9600003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.202200003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.203200003100310420031P. M.P. M.P. M.20420000310031XXXX313131313154P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.205Verse 32200022007600760044206750075007400322P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.20700003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.20820000310031042003120922000220076007600P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.21075007500740032221100003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.212Pre-Chorus44233122066421300003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.21444233122066421500003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.21620000310031042003121720053537500535375P. M.P. M.P. M.P. M.21800535300536475862190053537500535320P. M.P. M.2200053530053647586221Chorus0220442222553664775886242230220442442245536647758862422502205534422644255366477588622702207752289979977757752295536647758862423099777544231553664775886553664775886P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.23255366477588624233Outro=1920000310044234310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.235200003100236310420031P. M.P. M.P. M.P. M.23720000310023831020031P. M.P. M.P. M.23920000310024031XXXXXXXXX31XXX31P. M.P. M.P. M.241XXX31003102024231020031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.243200003100244310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.24520000310024631042003124720202020202020202482020202020204220P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.2495700750970025057075970000P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.2515700750970025257075970000P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.2535700750970025457075970000P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.255570075097002565707597000P. M.P. M.P. M.P. M.257757007509700258757077599702599970