You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
gDAE1=15320222029822022203202222042022202520222026202220720222208920222010202222011Arayýp sormasan da20222012202220213Unuttum seni sanma20222014202222015Dünya bir yana75777751675777517Sen bir yana20222021820222019Aþýk ettin beni kendine53555352053555321Sonrada terk ettin gizlice75777752275777523Aradým seni her yerde03003332403033325?????? hiçkimselere soramadým14144442614144427Bekledim dön diye20222028202220229Dönmedin bile bile20222030202222031Bile bile sevdiðimi75777753275777533korkundan gelmedin20222023420222035Arayýp sormasan da53555353653555337unuttum seni sanma sakin75777753875777539Dünya bir yana03003334003033341?????? Sen bir yana14114444214144443ELE GÜNE KARÞI33333333344YAPAYALNIIZ55555555545BÖYLE DE OLMAZ KÝ5555555554603003020247NASIL DA GÝTTÝN ÝNSAFSIIIZ3333333334855555555549BÖYLE BIRAKILMAZ KÝ5555555555000000000051Unuturum sanmýþtýn güzelim5555555555200000000053Gözüm yollarda kaldý3333333335422222222255Bekledim dön diye20222056202220257Dönmedin bile bile20222058202222059Bile bile sevdiðimi75777756075777561korkundan gelmedin20222026220222063Arayýp sormasan da53555356453555365unuttum seni sanma sakin75777756675777567Dünya bir yana03003336803033369ELE GÜNE KARÞI33333333370YAPAYALNIIZ55555555571BÖYLE DE OLMAZ KÝ5555555557203003020273NASIL DA GÝTTÝN ÝNSAFSIIIZ3333333337455555555575BÖYLE BIRAKILMAZ KÝ5555555557600000000077Unuturum sanmýþtýn güzelim55555555578555555555790000000008000000000081Gözüm yollarda kaldý3333333338233333333383222222222842222222228586
Change tuning (R)