eBGDAE13Intro=1551012121212101212121244332101212127full7full75033310121212121012121212334101212125full35Verse2206XXXXXXXXX2207220220220101212121238101212127full7full75033922010XXXXXXXXX220let ring112202202201012121212312101212125full313Pre-Chorus0200let ring142203153003162203let ring17020018220319300322020XXX220XXX220220220220214424424424424424424424422244244244244244244244244223Chorus00220002200022003200320032024330033300333003032020320203202let ring2500220002200022003200320032026330033300333003032020320203202270200let ring28220329300330032203313044244244244244244244244231Main Riff101212121210121212123332101212127full7full7503333101212121210121212123334101212125full335Verse22036XXXXXXXXX220372202202201012121212338101212127full7full750333922040XXXXXXXXX220let ring412202202201012121212342101212125full343Pre-Chorus0200let ring4422034530034622032003200320let ring47020048220349300322050XXX220XXX220220220220514424424424424424424424425244244244244244244244244253Chorus00220002200022003200320032054330033300333003032020320203202let ring5500220002200022003200320032056330033300333003032020320203202570200let ring5822035930033003220331604426144262Breakdown02222022223363022223203203336402222022223365022233355577333366022220222233670222232032033368022220222233690222333555773333700222202222337124444244443372455554555533735777777773740222202222337524444244443376455554555533775777757777337879979979979933337979999999999933338081Solo101212121210121212123382101212127full7full7503383101212121210121212123384101212125full385101212121210121212123386101212127full7full75033871012121212101212121233880222333555773333let ring890200902203913003let ring922203930200942203let ring95300322096XXX220XXX220220220220974424424424424424424424429844244244244244244244244299Chorus002200022000220032003200320100330033300333003032020320203202let ring1010022000220002200320032003201023300333003330030320203202032021030200let ring104220310530031062203let ring107020010822031093003let ring11022022022044244244211102001122203let ringlet ring113300311422032003201150200let ring116220311730033003220331118442442442442442442442442119442120Outro1012121212101212121233121101212127full7full750331221012121212101212121233123101212125full31241012121212101212121233125101212127full7full750331261012121212101212121233127101212125full3128101212010121203312910121212203Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationAdd annotation82 Add annotationAdd annotation83 Add annotationAdd annotation84 Add annotationAdd annotation85 Add annotationAdd annotation86 Add annotationAdd annotation87 Add annotationAdd annotation88 Add annotationAdd annotation89 Add annotationAdd annotation90 Add annotationAdd annotation91 Add annotationAdd annotation92 Add annotationAdd annotation93 Add annotationAdd annotation94 Add annotationAdd annotation95 Add annotationAdd annotation96 Add annotationAdd annotation97 Add annotationAdd annotation98 Add annotationAdd annotation99 Add annotationAdd annotation100 Add annotationAdd annotation101 Add annotationAdd annotation102 Add annotationAdd annotation103 Add annotationAdd annotation104 Add annotationAdd annotation105 Add annotationAdd annotation106 Add annotationAdd annotation107 Add annotationAdd annotation108 Add annotationAdd annotation109 Add annotationAdd annotation110 Add annotationAdd annotation111 Add annotationAdd annotation112 Add annotationAdd annotation113 Add annotationAdd annotation114 Add annotationAdd annotation115 Add annotationAdd annotation116 Add annotationAdd annotation117 Add annotationAdd annotation118 Add annotationAdd annotation119 Add annotationAdd annotation120 Add annotationAdd annotation121 Add annotationAdd annotation122 Add annotationAdd annotation123 Add annotationAdd annotation124 Add annotationAdd annotation125 Add annotationAdd annotation126 Add annotationAdd annotation127 Add annotationAdd annotation128 Add annotationAdd annotation129 Add annotationChange tuning (R)