eBGDAE1Intro 1=137997997799799XXXXXX999442XXXXXX789789789789XXXXXX78939119111291112911XXXXXX99114XXXXXX744(6)744(6)744(6)744(6)XXXXXX44445567(7)567(7)75677567XXXXXX4X676XXXXXX744(6)744(6)744(6)744XXXXXX4566791199119129119129119XXXXXX991198XXXXXX789789789789XXXXXX7899997997799799XXXXXX99910XXXXXX789789789789XXXXXX789119119111291112911XXXXXX991112XXXXXX744744744744XXXXXX44441356756775677567XXXXXX45614XXXXXX744744744744XXXXXX45661591199119129119129119XXXXXX9911916XXXXXX789789789789789P. M.171[Ai7575Kotoba]75[COUPLET7575751]757518I-75tsu-7575mo75bo-75ku75no75ko-75P. M.19do-9797mo97ga979797O-979720se-97wa9797ni97na-979797tte-97P. M.21i-7575ru-75you757575de757522Ki-75i-7575te-75ku-75re-75ta a-75na-75P. M.23ta97979797ka-9797979724ta97979797ni979797Ka n-97P. M.25sha,75ka n-75sha.7575Ko-75no7575go-7526on75wo75i-75ssho-75u75de75wa-75su-75P. M.27re-97na-97i97u-97chi97ni97U-97chi9728ni97hi-97me-97ta97o-97mo-97i97to-97P. M.29to-75mo-75ni75U-75ta75ni75shi-75te-7530mi-75ma-75shi-75ta.75A-75i757575P. M.31ko-119119119to-119ba119119wa "a-11911932i979797ga97too =9797a-979733Pre-Ref 1ri-0022tou"[PRE-022ga-34REFRAIN(4)446Bo-ku441]35to-2224ki-mi2224ka36to-0012ka0012ko-0012i0012P. M.P. M.P. M.37to-77555ka775a-55i775538to-44644464Su-664ki664ka39to-442442ki-220220karai40to-442442ka442Ma-44244241Ref 1ta997u-997799u799ne.99[REFRAIN999ta-42XXXXXX7897891]789789I-XXX78943ma911ki-91112911ga12911su-911ki9911mi44XXXXXX744744Te-744744kaXXX4444de45ki-567mi5677567su-7567ki67de456ga46XXXXXX744744shi-45664566roXXXXXX4566Mu-47ki-22242224mi22242224ga224222448su-XXXXXX789789de789789XXXXXX989ki49Ko-997n-9977999ba-999kaXXXXXXna999na50XXXXXX789789bo-789789kuXXXXXX78951wo9911Ki-99119911wa9911XXXXXXsu-9911mi52XXXXXX744744de744744A-XXX4444ki53i-567shi-5675567ku-5567XXXXXXre-5567te-54XXXXXX47464746Ko-45664566n-XXXXXX4566te.55na2224XXXXXX2224u-22242224taXXXXXX222456ki-XXXXXX789789i-789789XXXXXXte78957Intro 2na-997997799799XXXXXX99958XXXXXX789789789789XXXXXX789599119111291112911XXXXXX991160XXXXXX744744744744XXXXXX44446156756775677567XXXXXX456762XXXXXX744744744744XXXXXX45666391199119129119129119XXXXXX9911964XXXXXX789789789789789789652i-0022te-ku-re-66teA-ri-ga-tou.[COUPLET2]67I-0012tsu-0012ka0012bo-68kunoko-do-moga69ju-0022u-0022ma-0022n-70sa-inota-n-jou-bi71Mu-00120012ka-0012e-ta72to-ki, i-wa-73tte-0022e-00220022tekur-sa-n-74juuma-shi-taKo-nogo-on75wa0012ssho-0012u0012dei-ka-gi-ra-76re-taji-ka-ndeU-ma-77re-0022kyo-0022ku0022torushini78no-se-teKi-minito-79do-664664664664ke-664664ru66466480yo442442Ko-442442re-442442ka-442442P. M.P. M.81Pre-Ref 2-1ra556775do-56775u-56775mo82ka4444464ro-44464shi-44464yo-P. M.P. M.83ku222442[PRE-22442REFRAIN22442ne842-0001220Bo-001220ku0012201]P. M.P. M.85to-556775ki-56775mi56775ka86to-4444464ko-5664i5664kaP. M.P. M.P. M.87to-222442a-22i442ka88to-000012200122kaSu-89Pre-Ref 2-2ki775to-56775677ka5677ki-90rai44644464to-44446ka44446Ma-44446da4444691ta-22244ri-22244na-22244i?222442224492Ja-00122a0012200122[PRE-REFRAIN001222-001222]0012293"Ki-7575nou6775ni567755677ta-5677na-P. M.P. M.94444446be-44446ta?"445664"Na-45664ni95shi-00240024te-2022ta?"002296"Nan-24442444kai2444bo ku2444244497(Break)no00122012209844424429956646641004444644464101775775XXXXXX56775567755677556775102464464XXXX0664664XXX010324422442XXXX0220220XXX0104XXX442442442442442442442105Pontko-12201220to1220o-12201220mo i-12201220106da-shi-ta?"107Ko n-664664na664ko-664664to664664108ha-na-shi-te-109mi-775775775yo-775u775775ka!775775110[PONT]464464464"Ki-464mi664664ta-664664111be-442442442ta."442(ba-220220220ka).220112"Na-442442442442ni442shi-442442442113114Ref 2te-10108ta."1010881010ka).81010"Ki-1010mi101010(ba-115XXXXXX89108910ko-89108910toXXX8910no116nan-1012ka1012131012su-131012re-1012cha-101012wa-117XXXXXX58575857tta58575857yo."XXX5557118(ba-678ka).67886782]8678Ki-78mi567[REFRAIN119XXXXXX855855su-56775677kiXXXXXX5677ga120de33353335tte-33353335iu3353335121XXXXXX89108910wa89108910u-XXXXXXso8910no12210108de1010881010n-81010to1010wa101010Ho-123XXXXXX89108910da-89108910i-XXX8910124su-1012ki1012131012Ki-1310121012zu-101012de.125XXXXXX58575857ke-58575857ta-XXX5557tsu-126ku-678na-6788678te867878De-567ku-127XXXXXXmo855855Ki-56775677miXXXXXXno5677128su-33353335ki33353335de3353335129A-XXXXXX8910i-8910shi-89108910te-XXXXXX8910130(Outro)ku-10108re-1010881010"Ko-810101010n-101010te131XXXXXX89108910u-89108910XXX8910na132ta10121012131012ne"1310121012tte101012a-tta133Ki-XXXXXX5857585758575857XXX5557mi134to6786788678i-8678ta-78i-567wa-ra-135n-XXXXXX855855[OUTRO]56775677XXXXXX5677da1361012101012101310121013101210XXXXXX10101210137XXXXXX89108910891089108910138101081010881010810101010101010139XXXXXX8910891089108910XXX8910140101210121310121310121012101012141XXXXXX5857585758575857XXX55571426786788678867878567143XXXXXX85585556775677XXXXXX56771441012101012101310121013101210XXXXXX10101210145XXXXXX89108910891089108910P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.146Fin1010108881010108881010108814781010108881110108810101088P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1481010108881010108881010108814981010108881110108810101081010108
Shift pitch (R)