1=120442intro3456247verse1kutahu448kaubukanlawan9untukku10Sampaikuharus11cemburu12fikirkandiri13muuu14bu15verse2kanmahu16dabikcubada17dademungan18_pa_di_si__a__a19ka__sih__ku20lebihakuta21hu2223bridgeluardandalamti24adarahsia25lafasdandiamdah26punkubawanya27langkahdanragamha28nyamenciptabahgi29awowouoo30dalamcin31chorustaharussalingper32cayadalamcin33taHarusberani34pasrahdalamcin35taHarusjanganlah36goyahdalamcin37taharussejiwa38dalamcin39taharussalingper40cayadalamcin41taHarusberani42pasrahdalamcin43taHarusjanganlah44goyahdalamcin45taharussejiwa46salingpercayaa47aa4849verse1kutahu50kaubukanlawan51untukku52Sampaikuharus53cemburu54fikirkandiri55muuu56bu57verse2kanmahu58cubadabikda59dadenganmu60si__a__pa_di__a61ka__sih__ku62akulebihta63huwowouoo64dalamcin65chorustaharussalingper66cayadalamcin67taHarusberani68pasrahdalamcin69taHarusjanganlah70goyahdalamcin71taharussejiwa72dalamcin73taharussalingper74cayadalamcin75taHarusberani76pasrahdalamcin77taHarusjanganlah78goyahdalamcin79taharussejiwa80salingpercayaa81simple guitar soloaa8283wooowuwo84oo8586salingpercayaa87aa8889dalamcin90chorustaharussalingper91cayadalamcin92taHarusberani93pasrahdalamcin94taHarusjanganlah95goyahdalamcin96taharussejiwa9798dalamcin99taharussalingper100cayadalamcin101taHarusberani102pasrahdalamcin103taHarusjanganlah104goyahdalamcin105taharussejiwa106dalamcin107taharussalingper108cayadalamcin109taHarusberani110pasrahdalamcin111taHarusjanganlah112goyahdalamcin113taharussejiwa114salingpercayaa115endingaa116wooo117woo118salingpercayaa119aa120wooo121woowoou122wooo