1Intro=8044234xHxHxHxH5InstrumentalxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD6xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD7xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD8xHSBDxHBDxHSBDxHBDSSSSSSSS9xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD10xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD11xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD12xHSBDxHBDxHSBDxHBDSSSSSSSS13xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD14xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD15xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD16xHSBDxHBDxHSBDxHBDSSSSSSSS17xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD18xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD19xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD20xHSBDxHBDxHSBDxHBDSSSSSSSS21xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD22xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD23xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD24xHSBDxHBDxHSBDxHBDSSSSSSSS25xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD26xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD27xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD28xHSBDxHBDxHSBDxHBDSSSSSSSS29xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD30xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD31xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD32xHSBDxHBDxHSBDxHBDSSSSSSSS33xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD34xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD35xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD36xHSBDxHBDxHSBDxHBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBD37Verse 1xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH38xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH39xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH40xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH41xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH42xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH43xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH44xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH45xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH46xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH47xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH48xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH49xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH50xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH51xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH52xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH53xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH54xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH55xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH56xHBDxHxHSBDxHSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBD57InstrumentalxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD58xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD59xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD60xHSBDxHBDxHSBDxHBDSSSSSSSS61xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD62xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD63xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD64xHSBDxHBDxHSBDxHBDSSSSSSSS65xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD66xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD67xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD68xHSBDxHBDxHSBDxHBDSSSSSSSS69xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD70xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD71xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD72xHSBDxHBDxHSBDxHBDSSSSSSSS73xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD74xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD75xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD76xHSBDxHBDxHSBDxHBDSSSSSSSS77xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD78xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD79xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD80xHSBDxHBDxHSBDxHBDSSSSSSSS81xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD82xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD83xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD84xHSBDxHBDxHSBDxHBDSSSSSSSS85xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD86xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD87xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD88xHSBDxHBDxHSBDxHBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBD89Verse 2xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH90xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH91xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH92xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH93xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH94xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH95xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH96xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH97xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH98xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH99xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH100xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH101xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH102xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH103xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH104xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH105xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH106xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH107xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH108xHBDxHxHSBDxHSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBD109BridgexHxHxHxH110xHxHxHxH111Heavy InstrumentalxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD112xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD113xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD114xHSBDxHBDxHSBDxHBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBD115xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD116xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD117xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD118xHSBDxHBDxHSBDxHBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBD119xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD120xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD121xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD122xHSBDxHBDxHSBDxHBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBD123xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD124xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD125xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD126xHSBDxHBDxHSBDxHBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBD127xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD128xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD129xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD130xHSBDxHBDxHSBDxHBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBD131xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD132xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD133xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD134xHSBDxHBDxHSBDxHBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBD135xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD136xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD137xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD138xHSBDxHBDxHSBDxHBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBD139xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD140xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD141xHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBDxHSBDxHBD142xHSBDxHBDxHSBDxHBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBDSCSBD143OutroxHxHxHxH144xHxHxHxH145xHxHxHxH146xHBDBDSSSCSBDSCSBDSCSBDSCSBD