eBGDAE1FUTURAMA=1209797XXXXXX97974427575XXXXXX757539797XXXXXX979747575XXXXXX757559797XXXXXX979767575XXXXXX757579797XXXXXX979787575XXXXXX757599797XXXXXX9797107575XXXXXX7575119797XXXXXX9797127575XXXXXX7575139797XXXXXX9797147575XXXXXX7575159797XXXXXX9797167575XXXXXX7575179797XXXXXX9797187575XXXXXX7575199797XXXXXX9797207575XXXXXX7575219797XXXXXX9797227575XXXXXX7575239797XXXXXX9797247575XXXXXX7575259797XXXXXX9797267575XXXXXX7575279797XXXXXX9797287575XXXXXX7575
Shift pitch (R)