Misc. Unsigned Bands - Ill Sight - Bikahaalugaa Text Guitar Tab

Learn the song with the online tablature player
Chords used:
Am     G
E--------- E---3-----|
B---1----- B---3-----|
G---2----- G---4-----|
D---2----- D---5-----|
A--------- A---5-----|
E--------- E---3-----|

F
E---1-----|
B---1-----|
G---2-----|
D---3-----|
A---3-----|
E---1-----|

BIKAHAALUGA - ILLSIGHT

Intro

   Am       Am       Am       F G
E||---0--00-33-11-0--0--00-33-11-0--0--00-33-11-0--1--3--|
B||---1--------------1--------------1--------------1--3--|
G||---2--------------2--------------2--------------2--4--|
D||---2--------------2--------------2--------------3--5--|
A||---0--------------0--------------0--------------3--5--|
E||---0--------------0--------------0--------------1--3--|

PLAY ABOVE X4

[comment: there is a bit of strumming going on in the
     intro so please listen to the song a bit to get
     the strumming right.]

Verse1

Am    F   G
visnamaa, eyrun vaaney faidhaa,
Am          F G
buramasakkathun hodhaa
Am    F   G
veynugaa, hurefa buneyey eyna,
Am             F G
mee adhu mashah hurigoi baa

Chorus

G   F       Am
nufenumun dhen gos hodhaa,
Am
lasvegen dhuve gos govaa
G   F       Am
magumatheegaa hana alhaa
G  F       Am
isjahaigen hure hingaa
Am
karunain themi fovefa
G   F        Am
nimidhanee ey bika haalugaa

   Am       Am       Am       F G
E||---0--00-33-11-0--0--00-33-11-0--0--00-33-11-0--1--3--|
B||---1--------------1--------------1--------------1--3--|
G||---2--------------2--------------2--------------2--4--|
D||---2--------------2--------------2--------------3--5--|
A||---0--------------0--------------0--------------3--5--|
E||---0--------------0--------------0--------------1--3--|

PLAY ABOVE x2

Verse2

Am     F  G
gasthugaa, eyru dheefa aniya
Am           F G
libun veynaa hithi sazaa
Am    F   G
haalugaa, nimi dhanee ey eyna
Am          F G
mulhi umurah veefanaa

Chorus

G   F       Am
nufenumun dhen gos hodhaa,
Am
lasvegen dhuve gos govaa
G   F       Am
magumatheegaa hana alhaa
G  F       Am
isjahaigen hure hingaa
Am
karunain themi fovefa
G   F        Am
nimidhanee ey bika haalugaa

Am    F   G
visnamaa, eyrun vaaney faidhaa,
Am          F G
buramasakkathun hodhaa
Am    F   G
veynugaa, hurefa buneyey eyna,
Am             F G
mee adhu mashah hurigoi baa

G   F       Am
nufenumun dhen gos hodhaa....,
Am
lasvegen dhuve gos govaa....
G   F       Am
magumatheegaa hana alhaa....
Am
lasvegen dhuve gos govaa....

gos govaaaa....
gos govaaaaa....
las..vegen gos goavaa....
---------------------------------------------------------|
---------------------------------------------------------|