1Intro=165xHBDxHxHSxHxHBDxHCCSxHS442xHBDxHxHSxHxHBDxHCCSxHS3xHBDxHxHSxHxHBDoHCCSxHS41xHBDxHxHSxHxHBDoHCCSxHS52xHBDxHxHSxHxHBDoHCCSxHS6xHBDxHBDxHSxHxHBDoHBDCCSxHS7xHBDxHBDxHSxHxHBDoHBDCCSxHS8xHBDxHBDxHSxHxHBDoHBDCCSxHS9xHBDxHBDxHSxHxHBDoHBDCCSxHS10xHBDxHxHSxHxHBDxHCCSxHS11xHBDxHxHSxHxHBDxHCCSxHS12xHBDxHxHSxHxHBDoHCCSxHS13xHBDxHxHSxHxHBDoHCCSxHS14xHBDxHxHSxHxHBDxHCCSxHS15xHBDxHxHSxHxHBDxHCCSxHS16xHBDxHxHSxHxHBDoHCCSxHS17xHBDxHxHSxHxHLFToHLFTCCSHFTxHSHFT18ThemexHBDxHxHSxHxHBDxHCCSxHS19xHBDxHxHSxHxHBDxHCCSxHS20xHBDxHxHSxHxHBDoHCCSxHS21xHBDxHxHSxHxHBDoHCCSxHS22xHBDxHxHSxHxHBDxHCCSxHS23xHBDxHxHSxHxHBDxHCCSxHS24xHBDxHxHSxHxHBDoHCCSxHS