1=127442345162HFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFT7HFTHFTHFTLTHFTHFTLFTLFTMTLT8HFTHFTHFTLTHFTHFTLFTLFTSLT9fHHFTBDHFTHFTfHLTBDHFTHFTfHLFTBDLFTfHMTBDLT10fHLTLTBDLTHFTfHLTHFTBDLTHFTfHLTHFTBDLTHFTfHHFTBDHFTLFTLFT11fHHFTBDHFTHFTfHLTBDHFTHFTfHLFTBDLFTfHSBDLT12fHHFTBDHFTHFTfHLTBDHFTHFTfHLFTBDLFTfHMTBDLT13fHLFTBDLFTBDfHLFTBDLFTBDfHLTBDLTLTLTfHLTBDLTLTLT14fHHFTBDHFTHFTfHHFTBDHFTHFTSSSSSSSS15HFTLFTBD16171819CC1SBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBD20CC1SBDBDBDBDBDBDBDBDBDSBDBDBDBDBDSBDBDBDBDBD21CC1SBDBDBDBDBDBDBDBDBDSBDBDBDBDSBDBDBDBDSBDBDBD22fHSBDSfHSBDSfHSBDSfHSBDSSBDSSSSBDSSSSBDSSSSBDSSS23SfHfH24fHfH25fHfH26fHfH27fHfH28fHfH29fHfH30fH31=165HFTBDHFTBDHFTBDSBDHFTBDHFTBDLFTBDLFTBDSBDLTBD32HFTBDHFTBDHFTBDSBDHFTBDHFTBDLFTBDLFTBDSBDLTBD33fHHFTBDHFTBDHFTBDfHSBDHFTBDHFTBDfHLFTBDLFTBDfHSBDLTBD34fHLTLTBDLTHFTBDfHLTHFTBDHFTSBDfHHFTSBDHFTSBDSBDSBDSBDSBD35HFTBDHFTBDHFTBDSBDHFTBDHFTBDLFTBDLFTBDSBDLTBD36HFTBDHFTBDHFTBDSBDHFTBDHFTBDLFTBDLFTBDSBDLTBD37fHHFTBDHFTBDHFTBDfHSBDHFTBDHFTBDfHLFTBDLFTBDfHSBDLTBD38fHLTLTBDLTHFTBDfHLTHFTBDHFTSBDfHHFTSBDHFTSBDSBDSBDSBDSBD39HFTBDHFTBDHFTBDSBDHFTBDHFTBDLFTBDLFTBDSBDLTBD40fHHFTBDHFTBDHFTBDfHSBDHFTBDHFTBDfHLFTBDLFTBDfHSBDLTBD41fHLTLTBDLTHFTBDfHLTHFTBDHFTSBDfHHFTSBDHFTSBDSBDSBDSBDSBD42HFTBDHFTBDHFTBDSBDHFTBDHFTBDLFTBDLFTBDSBDLTBD43HFTBDHFTBDHFTBDSBDHFTBDHFTBDLFTBDLFTBDSBDLTBD44fHHFTBDHFTBDHFTBDfHSBDHFTBDHFTBDfHLFTBDLFTBDfHSBDLTBD45fHLTLTBDLTHFTBDfHLTHFTBDHFTSBDfHHFTSBDHFTSBDSBDSBDSBDSBD46HFTBDHFTBDHFTBDSBDHFTBDHFTBDLFTBDLFTBDSBDLTBD47LFTBDLFTBDSBDLTBDLFTBDLFTBDSBDLTBD48CC2BDBDBDBDBDBDBDBD49CC1BD505152535455