1=100xHBDxH(S)xHBD682xHBDxHFTFTxH(S)BD3xHBDxH(S)xHBD4xHBDxHFTFTxH(S)BD5xHBDxH(S)xHBD6xHBDxHFTFTxH(S)BD7xHBDxH(S)xHBD8xHBDxHFTFTxH(S)BD9xHBDxH(S)xHBD10xHBDxHFTFTxH(S)BD11xHBDxH(S)xHBD12xHBDxHFTFTxH(S)BD13xHBDxHSSSSxHBD14xHBDoHCCFTFToH(S)BD15xHBDxH(S)xHBD16xHBDxHFTBDBDBDBDBDBDBDBDBDBD17CC18CC19CC20CC21xHBDxHFTBDBDBDBDBDBDBDBDBDBD2223242526xHBDxH(S)xHBD27xHBDxHFTFTxH(S)BD28xHBDxH(S)xHBD29xHBDxHFTFTxH(S)BD30xHBDxH(S)xHBD31xHBDxHFTFTxH(S)BD32xHBDxH(S)xHBD33xHBDxHFTFTxH(S)BD34xHBDxH(S)xHBD35xHBDxHFTFTxH(S)BD36xHBDxH(S)xHBD37xHBDxHFTFTxH(S)BD383940414243444546474849505152=505354555657