Nobuo Uematsu - Supira No Jokei Aka Sight Of Spira Tab