1=170442345CC6789CCBDASBDAS10oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD11oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD12oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD13oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD14oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD15oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD16oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD17oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD18Couplet 1CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD19CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD20CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD21CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD22CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD23CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD24CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD25CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD26oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD27oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD28oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD29oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD30Couplet 2CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD31CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD32CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD33CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD34CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD35CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD36CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD37CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD38ASASBDBDHTHTHTHTLTLTLTLT39FTFTFTFTFTFTFTFTBDASBDAS40Refrein 1CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD41CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD42CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD43CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD44CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD45CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD46CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD47CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD48oHBDBDoHESBDoHBDESBDBDoHESBD49oHBDBDoHESBDoHBDESBDBDoHESBD50oHBDBDoHESBDoHBDESBDBDoHESBD51oHBDBDoHESBDoHBDESBDBDoHESBD52CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD53CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD54CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD55CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD56CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD57CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD58CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD59CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD60DrumsoloHMTBDCCHMTHMTHMTLMTBDLMTLMTLMTLTBDLTLTLTFTBDFTFTLT61ASBDASCCASASBDCCASASCCBDESFTFTBDFT62CCESBDBDCCESBDBDCCESBDCCESBDCCESBDCCESBD63BDESCCESESBDESCCESESBDESCCESESBDESCCESES64oHBDCCBDoHESBDoHBDESBDBDoHESBD65oHBDBDoHESBDoHBDESBDBDoHESBD66oHBDBDoHESBDoHBDESBDBDoHESBD67oHBDBDoHESBDoHBDESBDBDoHESBD68oHBDBDoHESBDoHBDESBDBDoHESBD69oHBDBDoHESBDoHBDESBDBDoHESBD70oHBDBDoHESBDoHBDESBDBDoHESBD71oHBDBDoHESBDoHBDESBDBDoHESBD72BridgeoHBDBDoHASoHBDoHAS73oHBDBDoHASoHBDoHAS74oHBDBDoHASoHBDoHAS75oHBDBDoHASoHBDoHAS76oHBDBDoHASoHBDoHAS77oHBDBDoHASoHBDoHAS78oHBDBDoHASoHBDoHAS79oHBDBDoHASoHBDoHAS80oHBDBDoHASoHBDoHAS81oHBDBDoHASoHBDoHAS82oHBDBDoHASoHBDoHAS83ESESESESESESESESESESESESESESESES84Jordi's solooHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD85oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD86oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD87oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD88oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD89oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD90oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD91oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD92oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD93oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD94oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD95oHBDBDoHESBDoHESESESBDoHESBD96Refrein 2CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD97CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD98CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD99CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD100CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD101CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD102CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD103CCBDBDCCESBDCCESESESBDCCESBD104105oHBDBDoHASoHBDoHAS106oHBDBDoHASoHBDoHAS107oHBDBDCCAS