dAFCGDP. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1Intro=1900240423420240423035053P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.405707550240426024042P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.735737583575759024042P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.100240421103505312057075P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.130240421402404215357457P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.16Lead Enters0242541702404218024042P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.190350532005707521024042P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.220240422335737524357575P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.250240422602404227035053P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.280570752902404230024042P. M.P. M.313574573202425433Band Enters34353637383940414243444546474849Break445051525354555657Verse3458596061626364656667686970717273Chorus4474757677787980818283848586878889Post-Chorus90919293949596979899100101102103104105Solo106107108109110111112113=183114115116117118119120121Chorus=190122123124125126127128129130131132133134135136137Key Change138139140141142143144145146147148149150151152153Outro154155156157158159160161162163164165166167168169170171