14x=135742xHBDxHBDxHSxHxHBDBDxHBDSxHS3xHBDxHBDxHSxHxHBDBDxHBDSxHS4xHBDxHBDxHSxHxHBDBDxHBDSxHS5xHBDxHBDxHSxHxHBDBDxHBDSxHS6xHBDxHBDxHSxHxHBDBDxHBDSxHS7xHBDxHBDxHSxHxHBDBDxHBDSxHS8xHBDxHBDxHSxHxHBDBDxHBDSxHS9xHBDxHBDxHSxHxHBDBDxHBDSxHS1044111274134414157416171819206421227423642425267427642829307431643233347435Chorus 13637383940414243444546474849505164525374546455565774586459606174626463646574666768691702716472737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101