1Intro=180StxStx442StxStxStxStx243ChorusCCBDxHSxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHS444xHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHS5xHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHS61xHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHS72xHBDxHSxHBDxHSSSSSSSSS8VerseCCBDxHSxHBDxHSxHBDxHSCCBD9xHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSCCBD10xHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSCCBD11xHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSCCBD12xHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSCCBD13xHBDxHSxHBDxHSSSSSSSSS14ChorusCCBDxHSxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHS15xHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHS161xHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHS17xHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHS182xHBDxHSxHBDxHSSSSSSSSS19SBD20Outro21