1=129xHxHxHxH442IntroxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD3xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD4xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD5xHBDxHxHSxHBDxHBDxHSxHSSSxHBD6CCxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD7xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD8xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD9xHBDxHxHSxHBDxHBDxHSxHSSSoHBD10Verse IxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD11xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD12xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD13xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD14xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD15xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD16xHBDxHYoshiki_AntxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD17xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSoHBD18Verse IIxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD19xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD20xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD21xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD22xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD23xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD24xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD25xHBDxHxHSxHBDxHBDxHSoHSSSxHLT26Pre chorusxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD27xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD28xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD29xHBDxHxHxTSxHBDxHBDxHBDxHSSSoHBD30xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD31xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD32xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD33xHBDxHxHSxHBDSxHSBDxHBDSSSxHSSxHSS34ChorusCCxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD35xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD36xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD37xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD38xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD39xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD40xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD41xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSoHBD42CCxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD43xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD44xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD45xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD46xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD47xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD48xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD49xHBDxHxHSxHBDxHBDxHSxHSSSxHLT50CCxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD51xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSoHBD52Verse IIIxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD53xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD54xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD55xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD56xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD57xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD58xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD59xHBDxHxHSxHBDxHBDxHSoHSSSxHLT60Pre chorusxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD61xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD62xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD63xHBDxHxHxTSxHBDxHBDxHBDxHSSSoHBD64xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD65xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD66xHBDxHYoshiki_AntxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD67xHBDxHxHSxHBDSxHSBDxHBDSSSxHSSxHSS68ChorusCCxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD69xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD70xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD71xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD72xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD73xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD74xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD75xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSoHBD76CCxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD77xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD78xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD79xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD80xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD81xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD82xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD83xHBDxHxHSxHBDxHBDxHSxHSSSxHLTFT84InstruCCxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD85xHxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSoHBD86xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD87xHxHxHSxHBDxHBDxHSSxHSSSxHLTFT88CCxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD89xHxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSoHBD90CCxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD91xHBDxHxHSxHBDSxHSBDxHBDSxHSSSSxHSS92ChorusCCxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD93xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD94xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD95xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD96xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD97xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD98xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD99xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSoHBD100CCxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD101xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD102xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD103xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD104xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD105xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD106xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD107xHBDxHxHSxHBDxHBDxHSxHSSSSxHSS108OutroCCxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD109xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSoHBD110xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD111xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSoHBD112CCxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSSxHBD113xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSoHBD114CCxHBDxHxHSxHBDCCxHBDxHxHSSSxHBD115xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSSxHBD116