You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=7544253755375537510875537532042204220427542204245375537553751087553755204220422042754220426537553755375108755375720422042204275422042853755375537510875537592042204220424210=8034423442224422244211344234422244222442123442344222442224421334423442224422244214Czas czas czas...34423442224422244215344234422244222442163442344222442224421734423442224422244218Ulice w skowycie...34423442224422244219...krew s¹czy siê z ust do ust...34423442224422244220...opuchniête, chore miasto...34423442224422244221...trzyma siê za brzuch...34423442224422244222...trzyma siê za brzuch...34423442224422244223...trzyma siê za brzuch...34423442224422244224...trzyma siê za brzuch...3442344222442224422534423442224422244226...To jest nasz czas... 34423442224422244227...to s¹ nasze historie...34423442224422244228...a w ka¿dym z nas p³onie krzy¿...34423442224422244229...i p³onie ogieñ...3442344222442224423035342424231Albo ktoœ z nas...34423442224422244232...albo ktoœ od nich...344234427775777533...albo ktoœ z nas...34423442224422244234...albo ktoœ od nich...344234427775777535...albo ktoœ z nas...34423442224422244236...albo ktoœ od nich...344234427775777537...albo ktoœ z nas...34423442224422244238...czy raczej...ktoœ od nich...3442432344222439...nie ma czego siê baæ...44244244244244244277544240...nie ma czego siê baæ...44244244244244244277544241...nie ma czego siê baæ...44244244244244244277544242...nie ma czego siê baæ...44244244244244244277544243...nie ma czego.34423442222442443442344222442224424534423442224422244246344234422244222442473442344222442224424834423442224422244249344234422244222442503442344222442224425134423442224422244252Czas czas czas...34423442224422244253344234422244222442543442344222442224425534423442224422244256S³oñce w zenicie...34423442224422244257...tak jak siêgam pamiêci¹...34423442224422244258...ta lawa to w¹¿, jesteœmy law¹...34423442224422244259...jesteœmy ¿yw¹ rtêci¹...34423442224422244260...jesteœmy ¿yw¹ rtêci¹...34423442224422244261...jesteœmy ¿yw¹ rtêci¹...34423442224422244262...jesteœmy ¿yw¹ rtêci¹...3442344222442224426334423442224422244264...To jest nasz czas... 34423442224422244265...to s¹ nasze historie...34423442224422244266...a w ka¿dym z nas p³onie krzy¿...34423442224422244267...i p³onie ogieñ...3442344222442224426835342424269Albo ktoœ z nas...34423442224422244270...albo ktoœ od nich...344234427775777571...albo ktoœ z nas...34423442224422244272...albo ktoœ od nich...344234427775777573...albo ktoœ z nas...34423442224422244274...albo ktoœ od nich...344234427775777575...albo ktoœ z nas...34423442224422244276...czy raczej...ktoœ od nich...3442432344222477...nie ma czego siê baæ...44244244244244244277544278...nie ma czego siê baæ...44244244244244244277544279...nie ma czego siê baæ...44244244244244244277544280...nie ma czego siê baæ...44244244244244244277544281...nie ma czego.3442344222244282537553755375108755375832042204220427542204284537553755375108755375852042204220427542204286537553755375108755375872042204220427542204288537553755375108755375892042204220427542204290Czas czas czas...34423442224422244291344234422244222442923442344222442224429334423442224422244294Ulice w skowycie...34423442224422244295...krew s¹czy siê z ust do ust...34423442224422244296...opuchniête, chore miasto...34423442224422244297...trzyma siê za brzuch...34423442224422244298...trzyma siê za brzuch...34423442224422244299...trzyma siê za brzuch...344234422244222442100...trzyma siê za brzuch...344234422244222442101344234422244222442102...To jest nasz czas... 344234422244222442103...to s¹ nasze historie...344234422244222442104...a w ka¿dym z nas p³onie krzy¿...344234422244222442105...i p³onie ogieñ...344234422244222442106353424242107Albo ktoœ z nas...344234422244222442108...albo ktoœ od nich...3442344277757775109...albo ktoœ z nas...344234422244222442110...albo ktoœ od nich...3442344277757775111...albo ktoœ z nas...344234422244222442112...albo ktoœ od nich...3442344277757775113...albo ktoœ z nas...344234422244222442114...czy raczej...ktoœ od nich...34424323442224115...nie ma czego siê baæ...442442442442442442775442116...nie ma czego siê baæ...442442442442442442775442117...nie ma czego siê baæ...442442442442442442775442118...nie ma czego siê baæ...442442442442442442775442119...nie ma czego.34423442222442120Change tuning (R)