Pierpoljak - Kingston Karma Chords

 

Em

variations
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
4
2
1
X
X
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
X
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
11 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1

Am

variations
4 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
         
         
         
         
         
4
2
1
X
X
X
8 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
11 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
         
         
         
         
         
3
2
4
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
2
1
3
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
12 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
10 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

10 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
2
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

9 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
9 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
7 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
7 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
2
3
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
2
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X

12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1

12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
2
1
X
3
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
4 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
11 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
         
         
         
         
         
X
1
2
3
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
X
1
2
2 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

A

variations
4 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
8 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
11 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X

11 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

C

variations
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
6 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
6 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1

11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

F

variations
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
9 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
11 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

11 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
No chord
    
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo
Moi je sais pas jEmouer, Autre chose que du Amreggae Je sais pas danseEmr, Je remue que sur le reAmggae Je sais pas jouerEm, Autre chose que du reggAmae Je sais pas danseEmr, Je remue que sur le reAmggae EmLes directeurs artistiques onAmt la science en musique EmIls savent ce qui est bon ou Ampas EmIls disent monsieur Pekah tu Amas une jolie voix EmMais pourquoi t'entêter commeAm ça EmPrend plutôt une gratte sècheAm, Laisse toi pousser la mèche EmEt Ta côte va monter en flèchAme EmOuwo ouwo Blah blaAmh blah Ils disentEm des ouais ouais ouais BlaAmh blah EmJe les laisse parler eAmt perdre leur temps EmIls parlent tout le Amtemps EmJe les laisse parler eAmt user leur salive EmIls parlent tout le Amtemps Moi je sais pas jEmouer, Autre chose que du Amreggae Je sais pas danseEmr, Je remue que sur le reAmggae Je sais pas jouerEm, Autre chose que du reggAmae Je sais pas danseEmr, Je remue que sur le reAmggae EmEn politique c'est facileAm il suffit d'être habile EmPour emmener brouter les Ambœufs EmMais je suis pas le genreAm de bison qui aime les bâtons EmLes barbelés pour horizonAm Moi je sais pas jEmouer, Autre chose que du Amreggae Je sais pas danseEmr, Je remue que sur le reAmggae Je sais pas jouerEm, Autre chose que du reggAmae Je sais pas danseEmr, Je remue que sur le reAmggae EmJ'ai même essayé les affaireAms je suis pas bon en gangster EmJe me fais avoir à tous les Amcoups EmA l'usine et au chantier Amc'est pas que je sois mauvais EmMais je casse tout ce queAm je touche Je sais pas jouerEm, Autre chose que du regAmgae Je ne sais pas chEmanter, Je remue que sur lAme reggae 2. Cultivateur moderne GSi t'es par Fhasard un de ceGs cultivateursF modernes Sache que la main verte est l'expression de la création GSi t'es un sFmokar de sensemGilia mais pas Fde gras ouais GSache que laF beuher vient dGu ventre de laF terre notre mère GSi t'es paréF pour le jardinG enfile tes boFttes et vient GIl faudra maFrcher dans la fGorêt par les pFetits chemins GCar une planFtation reste seGcrète tu le saFis bien GTu ne dis paFs n'importe quoGi tu n'amènes Fpas n'importe qui GLes chasseurFs et les gendarGmes sont nos eFnnemis Les fouineurs et les taxeurs le sont aussi Si t'es par hasard un de ces dread horticulteurs Ta passion pour ces fleurs est tout à ton honneur GSi t'es pasF un moka soutGiens nous les Fplanta Et sache que la beuher vient du ventre de la terre notre mère Tu connais le développement la floraison et le gel L'eau de pluie est la meilleure avec son pote le soleil GN'enlève pas lesF fleurs au début tGon pied ne peut Fpas grandir N'arrache pas toutes les branches man tu le fais souffrir Boycotte la poudre chimique de chez Babylon Garden Tu fabriques ton engrais naturel ça en vaut la peine GSi t'es par Fhasard un de ceGs cultivateursF modernes Sache que la main verte est l'expression de la création Si t'es un moka de sensemilia mais pas de gras Sache que la beuher vient du ventre de la terre notre mère GTu as besoinF de matériel quGand tu le faisF à l'intérieur Tu es seul avec Jah quand tu es à l'extérieur Les productions mystiques au cœur du béton Me rappellent ces poulets entassés sous les néons GLa Skonka maniFpulée ne me procGure pas c'que jF'veux Si je fume de la week c'est pour être pour près de Dieu Si t'es par hasard un de ces dread horticulteurs Ta passion pour ces fleurs est tout à ton honneur GSi t'es pas Fun moka soutienGs-nous les plaFnta Et sache que la beuher vient du ventre de la terre notre mère 3. La poule aux oeufs d'or On ne tord pas le Ecou de la poule aux œufs dC'or Ne révèle à personEne où tu caches ton trésCor Ce qu'ils voudraient faire de tEoi, C'est que tu sois comme Ceux Que tu penses comme le cerveEau, Que tu vois comme leurs yCeux DSi tu le sais t'es du bon coté Mais ne cherche pas leE chemin du couloir de la mCort Ne mets pas le pied dansE l'arène si t'es pas matadCor Ce qu'ils voudraient fairEe de toi un rebelle de décCor Te feraient manger n'importe quEoi pour que tu te sentes fCort DSi tu le sais t'es du bon coté DSi tu le sais t'es du bon coté Ne juge pas celui-là paErce qu'il n'est pas comme Ctoi Ne méprise pas celle-là Eparce qu'elle ne vit pas comme tCoi On ne tord pas le cEou de la poule aux œufs d'Cor La création c'est sacrEé même après notre moCrt Ce qu'ils voudraient faire de noEus, Des complices de leurs affaiCres Industrie économEie tu vois à qui t'as à faiCre DSi tu le sais t'es du bon coté, Ne donne pas dans le rEite Des vampires de BabyloCne Le culte des hypocriteEs Dans la messe qu'on nous sConne Ce qu'ils voudraient faire de toEi C'est que tu sois comme eCux Que tu penses comme leur cerveaEu Que tu vois comme leurs Cyeux DSi tu le sais t'as déjà marché DSi tu le sais t'es du bon coté DSi tu le sais t'as déjà marché DSi tu le sais t'es du bon coté 4. Pierpoljak

Riff principal

Am Em

à un moment : Dm (x57765) - Em Les passagers du vol pour Zion Sont priés de s'embarquer Sur la passerelle L AmPierpoljakEm, qu'est ce Amque tu fait lEmà à traîner AmOn t'attenEmd, l'avion vAma bientôt décEmoller DmNon, allez-y, moi je resEmte ici Je veux quAmitter le mondeEm des fous pour dAme bon Je veux viAmvre dans la naEmture loin de la Ampollution Je veux quAmitter le mondeEm des fous pour dAme bon Je veux viAmvre dans la naEmture loin de la Ampollution AmPierpoljakEm, qu'est ce Amque tu fait lEmà à traîner AmTes bagageEms ont été enAmregistrés Em AmPierpoljakEm seul ici tuAm vas galérer Em AmTu n'as pas de Emfric dis moi cAmomme tu espèreEms t'en sortir DmMoi je préfère m'en aller suEmr le vol pour Zion DmMoi je préfère m'envolerEm pour Zion Je veux quAmitter le mondeEm des fous pour dAme bon Je veux viAmvre dans la naEmture loin de la Ampollution Je veux quAmitter le mondeEm des fous pour dAme bon Je veux viAmvre dans la naEmture loin de la Ampollution AmPierpoljakEm, qu'est ce Amque tu fait lEmà à glander AmPierpoljakEm encore toi Amici à traînerEm DmMoi je préfère m'embarquEmer sur le vol pour Zion, Zion DmMoi je préfère m'envolerEm pour Zion, Zion Je veux quAmitter le mondeEm des fous pour dAme bon Je veux viAmvre dans la naEmture loin de la Ampollution Je veux quAmitter le mondeEm des fous pour dAme bon Les passagers du vol pour Zion Sont priés de s'embarquer Sur la passerelle L Etrange quand tu n'aimes pas le système 5. A l'intérieur EJ'entends une voix qui m'apBpelle Elle mDe dit viens ici mets-Atoi à l'aise Et regarEde au dehBors Comme touDt semble beau par Ale hublot DéchiEré eh________Beh_______ j'ai du Dattendre un peu Que lAa brume se dissipe Les principEes ba__alaByés je me sDuis vu de loin AMais a quel point Quelle heure estE-il ou est-ce qu'onB est Excusez moDi je rêvais je viens juste Ade me réveiller Et voEus qui êtes vBous Avez-vousD déjà voyagé au fondA de votre âme Quelle heure est-Eil ou est-ce qu'on Best Excusez moDi je rêvais je viens juste Ade me réveiller Et vouEs qui êtes voBus Avez-vous Ddéjà voyagé à l'intérieur àA l'intérieur A l'inEtérieur de vous-mBême Tout Eest dans le stByle Il ravageD dans les campagnes, AEt il tue dans les villes QuEi est d'accoBrd AvecD ce décor Qui Aen veut encore moi c'estE bon j'en ai eu aBssez J' suis sDorti du cauchemar avaAnt qu'il soit trop tard Quelle heure est-Eil ou est-ce qu'on Best Excusez mDoi je rêvais je viensA juste de me réveiller Et voEus qui êtes voBus Avez-vousD déjà voyagé au fond Ade votre âme Quelle heure est-iEl ou est-ce qu'on eBst Excusez mDoi je rêvais je viensA juste de me réveiller Et voEus qui êtes voBus Avez-vousD déjà voyagé à l'intéArieur à l'intérieur A l'intEérieur de vous-mBême 6. Je descends le bar EJe bois touAt le bar JEe descends tAout le bar EJe bois touAt le bar JEe descends tAout le bar Vous pourrez me voAir évanoui sur le trottEoir Vous pourrez appeler Al'ambulance pour un bleEssé C'est vrai qu'en ce momAent j'ai pas beaucoup de chaEnce Les supers moments ne pèseAnt pas lourds dans la balanEce Au bureau du TafAf j'vais pas trop en faEire J'me suis fait dégraissA-man à cause du nerf de la guEerre Je vais pas rentrer chez Amoi pour jouer la comédEie Salut les enfants Atiens tu es là chérEie Non je vais plutôt me tArouver une bonne bouteiElle Remarque si elle esAt mauvaise ça sera pareEil J'ai besoin de me déAchirer pour ne plus cogEiter Laisse-moi s'il teA plaît me reposer E EJe bois touAt le bar JEe descends tAout le bar EJe bois touAt le bar JEe descends tAout le bar Ce soir c'est Abar après bar après bEar Ce soir c'est Abar après bar après bEar Vous pourrez me voAir évanouie sur le trottoEir Vous pourrez appelAer l'ambulance pour un blesEsé C'est vrai que cesA temps-ci j'ai beaucoup maigEri Je le vois dans les yeux dAes femmes et dans ceux des Eamis C'est pas que je sois malAade mais je ne mange presqueE pas La nourriture en boîte dA'où vient-elle je ne sais Epas J'veux sortir des rouaAges de la grande machinEe Mes idoles sont JacAk Herer et Jacques MesrEine J'veux sortir des roAuages de la grande machEine Mes idoles sont JackA Herer et Jacques MesriEne Et puis la vie me saAoule avec tout son vacaErme Tu baises tu bouffesA tu chies tu fais la quEeue et tu carmes Coincé dans bagnolesA je commençais à suffoqEuer Quand j'ouvre la porAtière d'un grand coup dEe pied J'ai laissé ma Vago Asous les yeux médusés dEes blaireaux J'me suis dirigé d'uAn pas tranquille vers lEe métro J'appellerai pas ma Afemme j'appellerai persEonne J'entends déjà les vAoix des enfants qui résEonnent Rien ne pourrait me Astopper rien ne pourraiEt m'arrêter La ville est assez gArande pour y vivre cachEé Oh oui ce soir pour Amoi la vie moi va commeEncer Ce soir pour moi la Avie moi va commencer E EJe bois touAt le bar JEe descends tAout le bar EJe bois touAt le bar JEe descends tAout le bar Ce soir c'est bar après bar après bar Ce soir c'est bar après bar après bar Vous pourrez me voir évanoui sur le trottoir Vous pourrez appeler l'ambulance pour un bles 7. Ready anytime 8. Police DPolice elle est pour toi cette chanCson Tu ne l'aimeras pas je le sais déjà DPolice tu t'es mal conduit Tu m'as brisé quand j'Cétais petit DTu m'as battu tu m'as enfermé Caussi, PDour me dresser à ce que tu Cdisais DPolice t'as fait de moi ton enCnemi C'est dans tes cages que j'ai appris à t'aimer DPolice dans ton burlingue ça sent la pisse ça sent le Cvice DOn ne me fournit pas l'excuse Comme quoi tu viens de province DQue tu n'avais pas de boulot Qu'il faut bien gagner son pain DPour être flic il faut aimer çCa Ta maison c'est le fourgon et le commissariat DFait attention au jeune chien enrCagé DQui ne sait pas que tu as peur dCe mourir Que tu n'es pas prêt DMaintenant que tu portes l'uniforme dansC la rue T'es payé pour dieD J'espère que tes supérieurs ton mis Cau jus DPour être flic il faut aimer çaC Ta maison c'est le fourgon et le commissariat DPolice tu vois je t'aime pas j'peux rien y fairCe Même en me forçant j'peux pas sourire DPolice au nom de tous les petits voleurs CQue tu as tué en rigolant Dv C D C Oh maman les larmes ne sèchent jamais Pour les refrès Dieu seul le sait DPolice on se retrouvera dans le ciel Y auraC Farid y aura Djamel imagine la fanfare DPolice t'es un fascite t'es un raciste DanCs tes rangers tu nous méprises DOh maman les larmes nCe sèchent jamais DPour les refrès Dieu Cseul le sait DOn t'a bien monté la tête tout estC là sous la casquette DLes rebeus et les renois sont les pCremiers Que tu suspectes DPour être flic il faut aimer çaC Ta maison c'est le fourgon et le commissariat DRegarde moi bien contre moi tuC ne peux rien c'est vrai que mon dossier est chargé C'est pourquoi je connais mon sujet DSi tu te mets sur mon dos jC'y laisserais sûrement ma peau Si tu te mets sur mon dos j'y laisserais sûrement ma peau Mais je t'arracherai quelques plumes J'te casserais quelques os 9. voilà le soleil EHaut dans le ciel allez chauffe Haut Adans le ciDel ELe voilà le voilà le voilà le voilà LAe soleil D EQui ne sent pas ne kiff n'aime pas saA chaleur D ELe voilà le voilà le voilà le voilà ALe soleil D EQui ne veut pas ne peut pas se déshabAiller D EVoilà le soleil il fait monter la pression ECe matin il a inondé ma maison EPar toutes les portes et toutes les fenêtres EIl diffuse une sensation de bien-être ELe voilà le voilà le voilà le voilà LAe soleil D EQui ne sent pas ne kiff n'aime pas saA chaleur D ELe voilà le voilà le voilà le voilà ALe soleil D EQui ne veut pas ne peut pas se déshabAiller D ECe n'est pas très engagé comme chanson EMais que veux-tu ce sont mes vibrations ELes paroles sont dictées par le Roi des Rois EC'est très compliqué mais ça ne se voit pas ELe voilà le voilà le voilà le voilà LAe soleil D EQui ne sent pas ne kiff n'aime pas saA chaleur D ELe voilà le voilà le voilà le voilà ALe soleil D EQui ne veut pas ne peut pas se déshabAiller D Haut dans le ciel ELe voilà le voilà le voilà le voilà LAe soleil D EQui ne sent pas ne kiff n'aime pas saA chaleur D ELe voilà le voilà le voilà le voilà ALe soleil D EQui ne veut pas ne peut pas se déshabAiller D EPendant tout l'hiver on en a bavé EOn se cachait en attendant l'été EDerrière les murs et toutes les fenêtres EOn en avait vraiment par dessus la tête ELe voilà le voilà le voilà le voilà LAe soleil D EQui ne sent pas ne kiff n'aime pas saA chaleur D ELe voilà le voilà le voilà le voilà ALe soleil D EQui ne veut pas ne peut pas se déshabAiller D ETu vois le soleil ne différencie pas EIl brunit toutes les peaux et c'est comme ça EIl nous rapproche de la même couleur ETiens devine qui est le chanteur 10. Déesse Pas une automobile une femme EmJe n'sais pas qui tu es mais je te connais Dmun peu Tu m'as parlé avec les yeux EmJe n't'ai vu qu'une fois mais je sais que c'esDmt toi EmJe n'ose pas te parler mais si tu lis dans mes pensées DmBats un cil fais-moi un p'tit signe EmTouche la Pekah machine EmDéesse que tu voudrais t'approDmcher EmDéesse qu'on pourrait mieux seDm connaître EmDéesse qu'on pourrait partir eDmn voyage EmDéesse qu'on touche encore la Dmterre APeut-être que je prendCs mon rêve idiot Apour une réaClité AJ'entends quelqu'un qui cognCe à l'intérieur AComment pourrais-je t'expliquDmer EmJe n'sais pas qui tu es mais je te connais Dmun peu Tu m'as parlé avec les yeux EmJe n't'ai vu qu'une fois mais je sais que c'esDmt toi EmJe n'ose pas te parler mais si tu lis dans mes pensées DmBats un cil fais-moi un p'tit signe EmTouche la Pekah machine EmDéesse que tu voudrais t'approDmcher EmDéesse qu'on pourrait mieux seDm connaître EmDéesse qu'on pourrait partir eDmn voyage EmDéesse qu'on touche encore la Dmterre APeut-être que je prendCs mon rêve idiot Apour une réaClité AJ'entends quelqu'un qui cognCe à l'intérieur AComment pourrais-je t'expliquDmer 11. Mon imagination CLes matins Emles plus gris DanCs le bus de sepEmt heures et demi CJ'me fais éEmcraser les pieds CJe me faufile pEmour gagner CLe coin prèEms de la sortie LeC bruits des porEmtes hydrauliques CMe compoEmse une musiqCue Mon imaginatEmion CSe joue desEm murs de bétonC Tout disparaît dEmevant moi CMa destinaEmtion C'est lCes forêts les pEmlus loin CQue votre cEmhamp de vision CJe veux revoir Eml'horizon CMon obstinaEmtion Profonde Ccomme l'est l'oEmcéan CLa mer etEm le vent Me Cbercent doucEmement CJe ne suis Emplus avec vous CLes matins les plEmus gris CDe ce désesEmpoir qui colle CComme le sucre au fEmond d'un bol CMa porale dEme damnéDifficile Cde décoller Je me rEmetourne le film CEt je m'Emévade avec CMon imaginaEmtion CSe joue desEm murs de bétonC Tout disparaît Emdevant moi CMa destinatEmion C'est les fCorêts les plusEm loin CDe votre chEmamp de vision JCe veux revoir lEm'horizon CMon obstinaEmtion Profonde Ccomme l'est lEm'océan CLa mer eEmt le vent Me Cbercent douEmcement CJe ne suEmis plus avec vCous Em 12. Si cà ment FMoi je me demanBde souvent CFe que des gens aujourBd'hui FOnt dans la tête et où naviBgue leur esprit DFerrière le masque et la paBnoplie FEnfouis sous le fard et la Bcouche de vernis FQue pensent-ils vraiment de lB'injustice des peuples FLe soir avant d'aller se laver Bles dents? FOnt-ils vraiment un peu d'amour dB'amour pour leur prochain? FDans leur familBle il y en aF qui n'aime que les cBhiens FSi ça ment DSi ça cache FSi tu mens Si tuD caches quelque chose FSi ça ment SiD ça cache FSi tu mens Si Dtu caches quelque chose FMoi je me demanBde souvent CFe que des jeunes d'auBjourd'hui FFont pour faire semblant de croirBe à votre style de vie FPasser sur du vent et des sBables mouvants FOù tu t'enfonces un peu Bplus en avant ComFment font-ils pour avaler toute Bcette politique ? FJe sais qu'il y a des mecs de vinBgt ans dans les meetings LF'intelligence n'appartient pas seulBement aux riches OFh les pauvres doivent se sBervir de la triche FSi ça ment DSi ça cache FSi tu mens Si tuD caches quelque chose FSi ça ment SiD ça cache FSi tu mens Si Dtu caches quelque chose 13. Pékah machine ESi tu veux savDoir ce qui anime lGa Pékah machineF EC'est une fleuDr qui pousse sur lGes collines F ESi tu veux savDoir si t'es pas unG robot, un roboFt programmé EPose une main Dsur ton coté G F EIls nous dissimulent l'horizon ils nous barrent la vision EQuand il s'agit d'éducation EIls s'y prennent quand t'es tout petit EPeu à peu ton maître te suit EL'inconnu qui vient parler sur toi ESi tu veux savDoir ce qui anime lGa Pékah machineF EC'est une fleuDr qui pousse sur lGes collines F ESi tu veux savDoir si t'es pas unG robot, un roboFt programmé EPose une main Dsur ton coté G F EIls ont des lois dans leurs casiers EDes projets d'aménagement quand il s'agit de nous rouler ETu te débrouilles tu grattes un peu cogne la tête ESonne un peu mieux c'est comme si tu pouvais enfin respirer EMais ils te volent quand t'es trop petit EPeu à peu ton maître te suitL'inconnu qui vient parler de toi EMéfie-toi des gens officiels c'est Pékah qui parle ESi tu veux savDoir ce qui anime lGa Pékah machineF EC'est une fleuDr qui pousse sur lGes collines F ESi tu veux savDoir si t'es pas unG robot, un roboFt programmé EPose une main Dsur ton coté G F ELes vrais bandits bougent en silence EMeurtri celui qui mal y penseJe me méfie des bouches en cœur ESi tu veux savoir ce qui anime la Pékah machine EC'est une fleur qui pousse sur les collines ESi tu veux savDoir si t'es pas unG robot F EUn robot progrDammé pose une mainG sur ton coté F

All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.