1Verse=132CCfHBDfHfHSfHBD442fHBDfHfHSfH3fHBDfHfHSfHBD4fHBDfHfHSfH5fHBDfHfHSfHBD6fHBDfHfHSfH7fHBDfHfHSfHBD8fHBDfHfHSfH9fHBDfHfHSfHBD10fHBDfHfHSfH11fHBDfHfHSfHBD12fHBDfHfHSfH13fHBDfHfHSfHBD14fHBDfHfHSfH15fHBDfHfHSfHBD16fHHMTfHLMTfHHTLMTfHLT17Main riffCCfHBDfHBDfHSfHBD18fHfHBDfHSBDfH19CCfHBDfHBDfHSCCfHBD20fHfHBDfHSfHBD21CCfHBDfHfHSCCfHBD22fHfHBDfHSBDfHS23CCfHBDfHBDfHSCCfHBD24fHfHBDfHSBDfHBD25First soloCCfHBDfHfHSfHBD26fHBDfHfHSfH27fHBDfHfHSfHBD28fHBDfHfHSfH29fHBDfHfHSfHBD30fHBDfHfHSfH31fHBDfHfHSfHBD32fHBDfHfHSfH33fHBDfHfHSfHBD34fHBDfHfHSfH35fHBDfHfHSfHBD36fHBDfHfHSfH37fHBDfHfHSfHBD38fHBDfHfHSfH39fHBDfHfHSfHBD40fHHMTfHLMTfHHTLMTfHLT41CCfHfH42fHfH43Second riffCCBDfHfHSfHBD44fHBDfHfHSfH45CCfHBDfHfHSfHBD46CCfHBDfHfHSfH47CCfHBDfHfHSfHBD48fHBDfHfHSfH49CCfHBDfHfHSfHBD50CCfHBDfHfHSfH51CCfHfH52fHfH53fHfH54fHBDfHSBDBD55Second soloCCfHBDfHBDfHSfHBD56fHfHBDfHSBDfH57CCfHBDfHBDfHSCCfHBD58fHfHBDfHSfHBD59CCfHBDfHfHSCCfHBD60fHfHBDfHSBDfHS61CCfHBDfHBDfHSCCfHBD62fHfHBDfHSBDfHBD63CCfHBDfHBDfHSfHBD64fHfHBDfHSBDfH65CCfHBDfHBDfHSCCfHBD66fHfHBDfHSfHBD67CCfHBDfHfHSCCfHBD68fHfHBDfHSBDfHS69CCfHBDfHBDfHSCCfHBD70fHfHBDfHSBDfHBD71CCfHBDfHBDfHSfHBD72fHfHBDfHSBDfH73CCfHBDfHBDfHSCCfHBD74fHfHBDfHSfHBD75CCfHBDfHfHSCCfHBD76fHfHBDfHSBDfHS77CCfHBDfHBDfHSCCfHBD78fHfHBDfHSBDfHBD79CCfHBDfHBDfHSfHBD80fHfHBDfHSBDfH81CCfHBDfHBDfHSCCfHBD82fHfHBDfHSfHBD83CCfHBDfHfHSCCfHBD84fHfHBDfHSBDfHS85CCfHBDfHBDfHSCCfHBD86fHfHBDfHSBDfHBD87CCfHBDfHBDfHSfHBD88fHfHBDfHSBDfH89CCfHBDfHBDfHSCCfHBD90fHfHBDfHSfHBD91CCfHBDfHfHSCCfHBD92fHfHBDfHSBDfHS93CCfHBDfHBDfHSCCfHBD94fHfHBDfHSBDfHBD95CCfHBDfHBDfHSfHBD96fHfHBDfHSBDfH97CCfHBDfHBDfHSCCfHBD98fHfHBDfHSfHBD99=102CCfHBDfHfHSCCfHBD100fHfHBDfHSBDfHS101CCfHBDfHBDfHSCCfHBD102fHfHBDfHSBDfHBD103CC104105106