eBGDAECapo 5th fret1=10003020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX64200020000200002000020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX305530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX406530065300653006530XXXXXX06530065300653006530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX503020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX64600020000200002000020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX705530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX806530065300653006530XXXXXX06530065300653006530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX903020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX1000020000200002000020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX1105530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX1206530065300653006530XXXXXX06530065300653006530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX1303020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX1400020000200002000020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX1505530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX1606530065300653006530XXXXXX06530065300653006530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX1700453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX1800453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX1900453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX2000453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX2100453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX2200453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX2300453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX2400453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXXlet ring250404040404040404let ring2604040404040404042703020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX2800020000200002000020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX2905530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX3006530065300653006530XXXXXX06530065300653006530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX3103020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX3200020000200002000020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX3305530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX3406530065300653006530XXXXXX06530065300653006530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX3503020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX3600020000200002000020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX3705530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX3806530065300653006530XXXXXX06530065300653006530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX3903020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX4000020000200002000020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX4105530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX4206530065300653006530XXXXXX06530065300653006530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX4300453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX4400453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX4500453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX4600453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX4700453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX4800453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX4900453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX5000453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX5100453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX5200453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX00453004530045300453XXXXXX53022200222002220022200222002220022200222002220022200222002220022200222002220022200222002220540123301233012330123301233012330123301233012330123301233012330123301233012330123301233012335500022000022000022000022000022000022000022000022000022000022000022000022000022000022000022000022000022000022056330023330023330023330023330023330023330023330023330023330023330023330023330023330023330023330023330023330023570222002220022200222002220022200222002220022200222002220022200222002220022200222002220022205801233012330123301233012330123301233012330123301233012330123301233012330123301233012330123359000220000220000220000220000220000220000220000220000220000220000220000220000220000220000220000220000220000220603300233300233300233300233300233300233300233300233300233300233300233300233300233300233300233300233300233300236102220022200222002220022200222002220022200222002220022200222002220022200222002220022200222062012330123301233012330123301233012330123301233012330123301233012330123301233012330123301233let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring6302420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring6402420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring6502420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring6602420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring6702420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring6820420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring6902420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring7020420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring71420202040242020242040202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring72420202040242020242040202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring73320202030232020232030202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring74320202030232320232030202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring7502420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring7620420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring7702420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring7820420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring79420202040242020242040202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring80420202040242020242040202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring81320202030232020232030202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring82320202030232320232030202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring8302420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring8420420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring8502420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring8620420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring87420202040242020242040202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring88420202040242020242040202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring89320202030232020232030202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring90320202030232320232030202let ring91640464046404040464040464let ring92640464046404040464040464let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring93320202030232020232030202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring94320202030232320232030202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring9502420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring9620420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring9702420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring9820420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring99420202040242020242040202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring100420202040242020242040202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring101320202030232020232030202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring102320202030232320232030202let ring103640464046404040464040464let ring104640464046404040464040464let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring105320202030232020232030202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring106320202030232320232030202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring10702420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring10820420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring10902420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring11020420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring111420202040242020242040202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring112420202040242020242040202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring113320202030232020232030202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring114320202030232320232030202let ring115640464046404040464040464let ring116640464046404040464040464let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring117320202030232020232030202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring118320202030232320232030202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring11902420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring12020420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring12102420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring12220420042420042420042424let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring123420202040242020242040202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring124420202040242020242040202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring125320202030232020232030202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring126320202030232320232030202let ring127640464046404040464040464let ring128640464046404040464040464let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring129320202030232020232030202let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring130320202030232320232030202let ring1310404040404040404let ring1320404040404040404let ring1330404040404040404let ring134040404040404040413503020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX6413600020000200002000020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX13705530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX13806530065300653006530XXXXXX06530065300653006530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX13903020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX14000020000200002000020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX14105530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX14206530065300653006530XXXXXX06530065300653006530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX05530055300553005530XXXXXX14303020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX03020030200302003020XXXXXX6414400020000200002000020XXXXXX00020000200002000020XXXXXX030200302003