1=80342345(CC1)oHBDoHoHoHSoHoHBDBD6(CC2)oHBDoHoHoHSoHoHBDBD7(CC1)oHBDoHoHoHSoHoHBDBD8(CC2)oHBDoHBDoHBDoHSoHoHBDBD9Verse 1CC1xHBDxHxHxHxHxHSxHxHBDBD10xHBDxHxHxHxHxHSxHxHBDBD11xHBDxHxHxHxHxHSxHxHBDBD12CC2xHBDxHxHxHxHxHSxHxHBDBD13CC1xHBDxHBDxHBDxHxHxHSxHxHBDBD14xHBDxHBDxHBDxHxHxHSxHxHBDBD15xHBDxHBDxHBDxHxHxHSxHxHBDBD16CC2xHBDxHBDxHBDxHxHxHSxHxHBDBD17CC1xHBDxHBDxHBDxHxHxHSxHxHBDBD18xHBDxHBDxHBDxHxHxHSxHxHBDBD19xHBDxHBDxHBDxHxHxHSxHxHBDBD20CC2xHBDxHBDxHBDxHxHxHSxHxHBDBD21CC1xHBDxHBDxHBDxHxHxHSxHxHBDBD22xHBDxHBDxHBDxHxHxHSxHxHBDBD23xHBDxHBDxHBDxHxHxHSxHxHBDBD24xHBDxHBDxHBDxHfHoHSBDoHSSoHLTBDLTBD25ChorusCC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD26CC2oHBDoHoHoHSoHoHBDBD27CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD28CC2oHBDoHoHoHSSLTSLToHFTBD29CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD30CC2oHBDoHoHoHSoHoHBDBD31CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD32CC2oHBDoHoHoHSSLTSLToHFTBD33CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD34CC2oHBDoHoHoHSoHoHBDBD35CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD36CC2oHBDoHoHoHSSLTSLToHFTBD37Verse 2CC1xHBDxHxHxHxHxHSxHxHBDBD38xHBDxHxHxHxHxHSxHxHBDBD39xHBDxHxHxHxHxHSxHxHBDBD40xHBDxHxHxHxHxHSxHxHBDBD41CC1xHBDxHBDxHBDxHxHxHSxHxHBDBD42xHBDxHBDxHBDxHxHxHSxHxHBDBD43xHBDxHBDxHBDxHxHxHSxHxHBDBD44CC2xHBDxHBDxHBDxHxHxHS45CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD46CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD47CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD48CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD49CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD50CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD51CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD52oHSBDoHSBDBDoHSBD(LT)BDLTLTLT53Chorus CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD54CC2oHBDoHoHoHSoHoHBDBD55CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD56CC2oHBDoHoHoHSSLTSLToHFTBD57CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD58CC2oHBDoHoHoHSoHoHBDBD59CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD60CC2oHBDoHoHoHSSLTSLToHFTBD61CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD62CC2oHBDoHoHoHSoHoHBDBD63CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD64CC2oHBDoHoHoHSSLTSLToHFTBD65InterludeCC1oHBDxHBDxHxHxHxHSfHoHxHxHxHxHxHxH66SCoHSBDxHBDxHxHxHxHSfHoHxHxHxHxHxHxH67CC2oHSBDxHBDxHxHxHxHSfHoHxHxHxHxHxHxH68RC2oHSBDxHBDxHxHxHxHSfHoHxHxHLTBDxHLTBDxHLTBDxHxHFTBD69CC1oHBDxHBDxHxHxHxHSfHoHxHxHxHxHxHxH70SCoHSBDxHBDxHxHxHxHSfHoHxHxHxHxHxHxH71CC2oHSBDxHBDxHxHxHxHSfHoHxHxHxHxHxHxH72RC2oHSBDxHBDxHxHxHxHSfHoHxHRC1oHLTBDRC1oHLTBDRC1oHLTBDRC1oHRC1oHFTBD73CC1oHBDBDoHoHSoHRC1oHRC1oHBDRC1oHRC1oHRC1oHBD74SCoHBDBDoHoHSoHRC1oHRC1oHBDRC1oHRC1oHRC1oHBD75CC2oHBDBDoHoHSoHRC1oHRC1oHBDRC1oHRC1oHRC1oHBD76RC2oHBDBDoHoHSoHRC1oHRC1oHBDRC1oHRC1oHRC1oHBD77CC1oHBDBDoHoHSoHRC1oHRC1oHBDRC1oHRC1oHRC1oHBD78SCoHBDBDoHoHSoHRC1oHRC1oHBDRC1oHRC1oHRC1oHBD79CC2oHBDBDoHoHSoHRC1oHRC1oHBDRC1oHRC1oHRC1oHBD80RC2oHBDBDoHoHSoHRC1oHRC1oHBDRC1oHRC1oHRC1oHBD81CC1CC2RC1oH82Breakdown8384rbRC1RC1RC1RC1RC1RC1RC185(RC2)rbRC1RC1RC1RC1RC1RC1RC186rbRC1BDRC1RC1RC1RC1BDRC1RC1BD87(RC2)rbRC1BDRC1RC1RC1RC1BDRC1RC1BD88rbRC1BDRC1RC1RC1RC1BDRC1RC1BD89oHSBDoHSBDBDoHSBD(LT)BDLTLTLT90ChorusCC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD91CC2oHBDoHoHoHSoHoHBDBD92CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD93CC2oHBDoHoHoHSSLTSLToHFTBD94CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD95CC2oHBDoHoHoHSoHoHBDBD96CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD97CC2oHBDoHoHoHSSLTSLToHFTBD98CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD99CC2oHBDoHoHoHSoHoHBDBD100CC1oHBDoHoHoHSoHoHBDBD101CC2oHBDoHoHoHSSLTSLToHFTBD102CC1CC2RC1CC2103104105106