eBGDAE1=1464423456789VERSE XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232410XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556711XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232412XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556713XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232414XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556715XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232416XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556717XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232418XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556719XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232420XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556721XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232422XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556723XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232424XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556725CHORUS263x272829XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232430XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556731XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232432XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556733XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232434XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556735XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232436XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556737VERSE XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232438XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556739XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232440XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556741XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232442XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556743XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232444XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556745XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232446XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556747XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232448XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556749XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232450XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556751XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232452XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556753CHORUS543x55565758596061626364X554X77665VERSE XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232466XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556767XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232468XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556769XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232470XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556771XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232472XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556773XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232474XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556775XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232476XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556777XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232478XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556779XXXX2324XXXX2324XXXX2324XXXX232480XXXX3345XXXX3345XXXX5567XXXX556781CHORUS827x83848586873x88899091ENJOY?…