1Intro=160CC1BDSS442SS3SS4SS5SSCC2BD346CC1BDoHBDxHS(xH)xH(xH)BD447xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD8xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD9xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD10oHBDoHSBDCC2BD3411Intro SoloCC1BDxHBDxHSxHBD4412xHBDxHBDxHSxHBD13xHBDxHBDxHSxHBD14xHBDxHBDSSCC2BD15CC1BDxHBDxHSxHBD16xHBDxHBDxHSxHBD17xHBDxHxHxHoHoHSoHSoHS18CC2BDSCC1BDBDCC2S19VerseCC1BDxHxHS(xH)xH(xH)BD20xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD21xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD22xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD23xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD24xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD25xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD26xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD27xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD28xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD29xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD30xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD31xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD32xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD33xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD34xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD35xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD36xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD37xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD38xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD39xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD40xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD41xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD42xHBD(xH)xHCC1BDCC2BD43CC1BDxH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD44xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD45xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD46xHS(xH)xHSoHBDxHoHBDxHoHBD47CC1BDxH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD48xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD49xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD50xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD51xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD52xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD53xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD54xHBD(xH)xHS(xH)oHSBDoHBD55Pre-ChorusCC1SoHBDoHSBDoHBD56oHSoHBDBDoHSBDoHBD57oHSoHBDoHSBDoHBD58oHSoHBDBDoHSBDoHBD59CC1SoHBDoHSBDoHBD60oHSoHBDoHSBDoHBDBD61oHSBDBDoHBDoHSBDSBD62CC1SBDfHfH63SSCC2BD2464ChorusCC1BDxHBDxHS(xH)xH(xH)BD4465xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD66xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD67xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD68xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD69xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD70xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD71xHBD(xH)oHBDoHSBDSCC1BD72oHBDxHS(xH)xH(xH)BD73xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD74xHBD(xH)xHCC2BDCC1BD75VersexHxHS(xH)xH(xH)BD76xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD77xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD78xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD79xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD80xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD81xHBD(xH)xHS(xH)xHS(xH)xH(xH)82xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD83CC1BDxH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD84xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD85xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD86xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD87xHBD(xH)oHBDCC1SxHxH(xH)BD88xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)oHBD89oHBDoHBDoHSoHoHS90oHSBDoHSoHSBDoHBD91Pre-ChorusCC1SoHBDoHSBDoHBD92oHSoHBDBDoHSBDoHBD93oHSoHBDoHSBDoHBD94oHSoHBDBDoHSBDoHBD95CC1SoHBDoHSBDoHBD96oHSoHBDoHSBDoHBDBD97oHSBDBDoHBDoHSBDSBD98CC1SBDfHfH99SSCC2BD24100ChorusCC1BDxHBDxHS(xH)xH(xH)BD44101xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD102xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD103xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD104xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD105xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD106xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD107xHBD(xH)oHBDSSCC2BD108CC1BDxHBDxHSxHBD109xHBDxHBDxHSxHBD110xHBDxHBDxHSxHBD111xHBDxHBDxHSxHBD112xHBDSSSSCC2BD34113CC1BDSCC2BDBDCC1SSBD44114CC1BDSCC2BDBDCC1S115CC1BDoHxHS(xH)xH(xH)BD116xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD117xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD118xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD119CleanxHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD120xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD121xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD122xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD123xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD124xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD125xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD126xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD127BassxHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD128xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD129xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD130xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD131xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD132xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD133xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD134xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD135xHBD(xH)oHBDxHS(xH)xH(xH)BD136xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD137xHBD(xH)oHxHS(xH)xH(xH)BD138xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD139xHBD(xH)oHxHS(xH)xH(xH)BD140xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD141xHBD(xH)oHxHS(xH)xH(xH)BD142xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD143xHBD(xH)oH(xH)xHS(xH)oH(xH)BD144xHBD(xH)oH(xH)xHS(xH)oH(xH)BD145xHBD(xH)oH(xH)xHS(xH)oH(xH)BD146xHBD(xH)oH(xH)xHS(xH)oH(xH)BD147xHBD(xH)oH(xH)xHS(xH)oH(xH)BD148xHBD(xH)oH(xH)xHS(xH)oH(xH)BD149xHBD(xH)oHoHSoHBD150oHBDoHoHSoHBD151SoloCC1BDoHBDoHSoHBD152oHBDoHBDoHSoHBD153oHBDoHBDoHSoH154oHBDSoHBDoHSBDSSS3155CC1BDoHBDoHSBDoHBD156CC2BDoHBDoHSBDoHBD157CC1BDoHBDoHSSS158oHBDSoHBDBDCC2S159CC1BDRCBDRCSRCRCRCBD160RCBDRCRCBDRCRCSRCRCRCBD161RCBDRCRCRCBDRCRCCC1BD162RCoHSfHRCBDRCBDRCSRCBDSSBD163CC2BDCC1BDRCSRCRCRCBD164RCBDRCRCRCBDRCSRCBDSSSS165CC1BDSCC2BDBDCC1S166RCoHSfHRCBDRCBDRCSRCBDSSBD167CC1BDSCC2BDBDCC1S168RCoHSfHRCBDRCBDRCSRCBDSSSS169CC1BDSCC2BDBDCC1S170BDSSBDSSBDSSBDBDS3333171CC1BDSCC2BDBDCC1172fHfHfH173SBDCC2BD24174ChorusCC1BDxHBDxHS(xH)xH(xH)BD44175xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD176xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD177xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD178xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD179xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD180xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD181xHBD(xH)oHBDSSCC1BD182CC1BDoHBDoHSoHBD183oHBDoHBDoHSoHBD184oHBDoHBDoHSoHBD185oHBDoHBDoHSoHBD186oHBDoHBDoHSoHBD187oHBDoHBDoHSoHBD188oHBDoHBDoHSoHBD189oHBDoHBDoHSBDoHBD190End SolooHBDoHBDCC2SoHBD191oHBDoHBDCC1SoHBD192oHBDoHBDCC2SoHBD193oHBDoHBDCC1SoHBD194oHBDoHBDCC2SoHBD195oHBDoHBDCC1SoHBD196oHBDoHBDCC2SoHBD197oHBDoHBDCC1SCC2BDCC1BD198oHBDoHBDoHSoHBD199CC1BDoHBDCC2SoHBD200CC1BDoHBDCC2SoHBD201CC1BDoHBDCC2SoHBD202CC1BDoHBDCC2SoHBD203CC1BDoHBDCC2SoHBD204CC1BDoHBDCC2SoHBD205CC1BDSSSSSSSSCC2BD206CC1BD