eBGDAE1Intro=1100012020120212001204420012020120212001203022022200220XXXX4022022200220XXXX1532422432655424552702120XXXXX0202154538453231239Verse02120XXXXX020210212010XXXXX02021XXXXX117675XXXX5776767512XXXX5776XXXX1323242XXXX24232232214XXXX222322XXXX1502120XXXXX02021545316453231231702120XXXXX020210212018XXXXX02021XXXXX197675XXXX5776767520XXXX5776XXXX2123242XXXX24232232222XXXX222322XXXX2302120XXXXX020210202024020XXXXX02020XXXXX25Chorus7675XXXX5776XX5777265777XXXX7757XXXX2745464XXXX46454XX2222282222XXXX2222XXXXX293242XXXX2432XX2322302322XXXX2223XXXX3102120XXXXX02021XXX020203202020XXXXX02020XXXXX337675XXXX5776XX5777345777XXXX7757XXXX3545464XXXX46454XX2222362222XXXX2222XXXXX373242XXXX2432XX232238XXXX39Interlude\02120XXXXX02021XXXXX0323400323XXXXX03032XXXXX4102120XXXXX02021XXXXX4254534532312343Verse ii02120XXXXX020210212044XXXXX02021XXXXX457675XXXX57767675467675XXXX5776XXXX4723242XXXX242322322482322XXXX222322XXXX4902120XXXXX02021020205002020XXXXX02020XXXXX51Chorus ii7675XXXX57765777525777XXXX7757XXXX5345464XXXX464542222542222XXXX2222XXXXX553242XXXX24322322562322XXXX2223XXXX5702120XXXXX02021020205802020XXXXX02020XXXXX597675XXXX57765777605777XXXX7757XXXX6145464XXXX464542222622222XXXX2222XXXXX633242XXXX2432232264XXXX65Interlude II02120XXXXX02021XXXXX032306603230XXXXX03032XXXXX6702120XXXXX02021XXXXX685453453231235769Solo545570555757717full129101210721191091111731111119741110121414751412121210101012127614777675XXXX5776XX5777785777XXXX7757XXXX795464XXXX4654XX2222802222XXXX2222XXXXX813242XXXX24322322822322XXXX2223XXXX834544XXXX4445XXXX4544844544XXXX4445XXXX85Chorus III9897XXXX7998XXXX7999867999XXXX9979XXXX8767686XXXX68676XXXX4444884444XXXX4444XXXX895464XXXX4654XXXX4544904544XXXX4445XXXX9124342XXXXX24243XXXXX242429224242XXXXX24242XXXXX939897XXXX7998XXXX7999947999XXXX9979XXXX9567686XXXX68676XXXX4444964444XXXX4444XXXX975464XXXX4654XXXX4544984544XXXX4445XXXX999897XXXX7998XXXX79991007999XXXX9979XXXX10167686XXXX68676XXXX44441024444XXXX4444XXXX1035464XXXX4654XXXX45441044544XXXX4445XXXX10524342XXXXX24243XXXXX2424210624242XXXXX24242XXXXX1079897XXXX7998XXXX79991087999XXXX9979XXXX10967686XXXX68676XXXX44441104444XXXX4444XXXX1115464XXXX4654XXXX4544112XXXX113Outro24342XXXXX24243XXXXX54521145452XXXX2554XXXX11524342XXXXX24243XXXXX5452116Change tuning (R)