eBGDAE1Intro=7844234567892201012201122012Pre Chorus1220202020202020202013XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23414XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXC355XXX355XXX355XXX35515XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23416XXXEm789XXX789XXX789XXX789XXXC355XXX355XXX355XXX35517XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23418XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXC355XXX355XXX355XXX35519Chorus202122Verse 1XXXC355XXX355XXX355XXX355XXXG330XXX330XXX330XXX33023XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXD232XXX232XXX232XXX23224XXXC355XXX355XXX355XXX355XXXG330XXX330XXX330XXX33025XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXD232XXX232XXX232XXX23226XXXC355XXX355XXX355XXX355XXXG330XXX330XXX330XXX33027XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXD232XXX232XXX232XXX23228XXXC355XXX355XXX355XXX355XXXG330XXX330XXX330XXX33029XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXD232XXX232XXX232XXX23230Pre Chorus22031220322203322034XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23435XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXC355XXX355XXX355XXX35536XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23437XXXEm789XXX789XXX789XXX789XXXC355XXX355XXX355XXX35538XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23439XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXC355XXX355XXX355XXX35540Chorus414243444546472448XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX2344449XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXC355XXX355XXX355XXX35550XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23451XXXEm789XXX789XXX789XXX789XXXC355XXX355XXX355XXX35552XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23453XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXC355XXX355XXX355XXX35554555657585960XXXEm789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX78961XXXA556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX55662XXXEm789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX78963XXXA556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX55664XXXEm789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX78965XXXA556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX556666768XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23469XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXC355XXX355XXX355XXX35570XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23471XXXEm789XXX789XXX789XXX789XXXC355XXX355XXX355XXX35572XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23473XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXC355XXX355XXX355XXX35574757677787980