1=132SCBDBDESBDBDSCBDBDESBDBD442SCBDBDESBDBDSCBDBDESBDBD3SCBDBDESBDBDSCBDBDESBDBD4SCBDBDESBDBDSCBDBDESBDBD5SCBDBDESBDBDSCBDBDESBDBD6SCBDBDESBDBDSCBDBDESBDBD7SCBDBDESBDBDSCBDBDESBDoHBD8=134LMTLTHFTESASSCESBDSCESBDfHBD9taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta10taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta11taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta12taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta13Verse 1taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta14taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta15taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta16taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta17taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta18taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta19taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta20taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta21taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta22taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta23taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta24=136taBDtataBDtataEStataLTtaLMTtaEStataHMTtaLMTtaEStataESta25ChorustaBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta26taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta27taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta28taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta29taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta30taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta31taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta32=137taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta33Chorus EndstaBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta34taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta35taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta36taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta37Verse 2taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta38taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta39taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta40taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta41taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta42taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta43taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta44taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta45taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta46taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta47taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta48taBDtataBDtataEStataLTtaLMTtaEStataEStataHMTtaLMTtaESta49ChorustaBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta50taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta51taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta52taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta53taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta54taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta55taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta56taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta57Chorus EndstaBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta58taBDtataBDtataEStataBDtaxHBDxHBDxHESxHBD59xHBDxHBDxHESxHBDxHBDxHBDxHESxHBD60xHBDxHBDxHESxHBDxHBDxHBDxHESxHBD61Saxaphone SoloxHBDxHBDxHESxHBDxHBDxHBDxHESxHBD62xHBDBDxHBDxHESoHESBDCCESBDxH63xHBDxHBDxHESxHBDxHBDxHBDxHESxHBD64xHBDBDxHBDxHESoHESBDCCESBDxH65xHBDLTESASxHASBDESASESLMTLTAS66xHBDESASxHASBDASESHFTLMTES67xHBDHFTLTHMTLMTESxHASBDLFTHFTLTESASLTES68xHESxHESxHESxHESxHESxHESxHESxHESxHLMTxHLMTxHLMTxHLMTxHHFTxHHFTxHLFTxHLFT69Verse 3xHBDtaBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta70taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta71taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta72taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta73taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta74taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta75taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta76taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta77taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta78taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta79taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta80taBDtataBDtataEStataLTtaLMTtaEStataHMTtaLMTtaEStataESta81ChorustaBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta82taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta83taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta84taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta85taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta86taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta87taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta88taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta89OutrotaBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta90taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta91taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta92taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta93taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta94taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta95taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta96taBDtataBDtataEStataBDtataBDtataBDtataEStataBDta9798