13Intro=14144234FTSBDBDFTSFTSFTSBDFTSFTSFTSBDFTSFT3335washy hi hatsCCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD6xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD7xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD8xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSS9CCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD10xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD11xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD12xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSS13Verse 1CCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD14xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD15xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD16xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD17xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD18xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD19xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD20xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSS21CCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD22xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD23xHBDxHBDxHSxHSBDxHxHSS324BDxHBDFTSFTSFTSBDxHSxHSS3325CCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD26xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD27xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD28xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDflamSSS29Verse 2CCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD30xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD31xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD32xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD33xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD34xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD35xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD36xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSS37CCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD38xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD39xHBDxHBDxHSxHSBDxHxHSS340BDxHBDFTSFTSFTSBDxHSxHSS3341CCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD42xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD43xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD44xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDflamSSS45ChorusCCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD46xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD47xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD48xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD49xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD50xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSS51xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSS52xHBDxHBDxHSxHSBDxHxHSS353CCBDBDCCSBDxHBDxHBDxHSxHBD54xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD55xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD56xHBDxHBDxHSxHSBDxHxHSS357Verse 3CCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD58xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD59xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD60xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD61xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD62xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD63xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD64xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSS65CCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD66xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD67xHBDxHBDxHSxHSBDxHxHSS368BDxHBDFTSFTSFTSBDxHSxHSS3369CCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD70xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD71xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD72xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDflamSSS73Verse 4CCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD74xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD75xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD76xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD77xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD78xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD79xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD80xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSS81CCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD82xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD83xHBDxHBDxHSxHSBDxHxHSS384BDxHBDFTSFTSFTSBDxHSxHSS3385CCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD86xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD87xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD88xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDflamSSS89ChorusCCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD90xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD91xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD92xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSS93xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD94xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSS95xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSS96xHBDxHBDxHSxHSBDxHxHSS397CCBDBDCCSBDxHBDxHBDxHSxHBD98xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD99xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD100xHBDxHBDxHSxHSBDxHxHSS3101CCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD102xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD103xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD104xHBDxHBDxHSxHBDxHSxHSxHSS3105CCBDBDCCSBDxHBDxHBDxHSxHBD106xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD107xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD108xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHSS3109CCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD110xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD111xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD112xHBDxHBDxHSxHBDSflamSSBDSS3113Outro=320SBD114115116flamSS117CCBDxHSBDxHBDxHS118xHBDxHSBDxHBDxHS119CCBDxHSBDxHBDxHS120xHBDxHSBDxHBDxHS121CCBDxHSBDxHBDxHS122xHBDxHSBDxHBDxHS123CCBDxHSBDxHBDxHS124CCBDSCCBDBDCCS125flamSSBD