eBGDAE1Intro=1111010109101010109101010109104421010109101010109101010109103XX1210X10XX1210X10XX10124XX1210X10XX1210X10XX10125XX1210X10XX1210X10XX10126XX1210X10XX1210X10XX10127VerseXX1210X10XX1210X10XX10128XX1210X10XX1210X10XX10129XX1210X10XX1210X10XX101210XX1210X10XX1210X10XX101211XX1210X10XX1210X10XX101212XX1210X10XX1210X10XX101213XX1210X10XX1210X10XX101214XX1210X10XX1091091091015Pre-ChorusXXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111016XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111017XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111018XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111019XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111020XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111021XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111022XXXX1110XX0XX101110101110101110101110101110101110101110101110XXXXXX23Chorus56775XXXXXXXX6775677567756775249768697686XXXXXXXXXX97686976869768697686258657586575XXXXX6435364353XXXXX261135333575575527677556775XXXXXXXXXX56775567755677556775289768697686XXXXXXXXXX97686976869768697686298657586575XXXXX6435364353XXXXX30113533331XX1210X10XX1210X10XX101232XX1210X10XX1210X10XX101233XX1210X10XX1210X10XX101234XX1210X10XXX121010121035VerseXX1210X10XX1210X10XX101236XX1210X10XX1210X10XX101237XX1210X10XX1210X10XX101238XX1210X10XX1091091091039Pre-ChorusXXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111040XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111041XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111042XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111043XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111044XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111045XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111046XXXX1110XX0XX101110101110101110101110101110101110101110101110XXXXXX47Chorus56775XXXXXXXX6775677567756775489768697686XXXXXXXXXX97686976869768697686498657586575XXXXX6435364353XXXXX501135333575575551677556775XXXXXXXXXX56775567755677556775529768697686XXXXXXXXXX97686976869768697686538657586575XXXXX6435364353XXXXX54113533355Bridge5657585960616263Interlude5555555555555555645555555555555555655555555555555555665555555555555555675555555555555555685555555555555555695555555555555555705555555677571XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111072XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111073XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111074XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111075XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111076XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111077XXXX1110XXXX1010XXXX1110XXXX1010XXXX1010111078XXXX1110XX0XX101110101110101110101110101110101110101110101110XXXXXX7956775XXXXXXXX6775677567756775809768697686XXXXXXXXXX97686976869768697686818657586575XXXXX6435364353XXXXX82113533357557558356775XXXXXXXX6775677567756775849768697686XXXXXXXXXX97686976869768697686858657586575XXXXX6435364353XXXXX86113533357557558756775XXXXXXXX6775677567756775889768697686XXXXXXXXXX97686976869768697686898657586575XXXXX6435364353XXXXX901135333575575591677556775XXXXXXXXXX56775567755677556775929768697686XXXXXXXXXX97686976869768697686938657586575XXXXX6435364353XXXXX9411353339556775