eBGDAE1Intro=12044234Couplet220222XXXXXX331331XXX5023002002026220XXXXXX133XX723XXXX42458Refrain2020XXXX31XXXX539XX53XXXX20XXXX201020XXXXXX31XXXX5311XX5353XX20XX20XX12Pont331XXXXXX331XXXXXX331XXX13424XXXXXX424XXXXXX424XXX14220XXXXXXXXX023XXXXXXXXX15331XXXXXX331XXXXXX331XXX1631117Refrain2020XXXX31XXXX5318XX53XXXX20XXXX201920XXXXXX31XXXX5320XX5353XX20XX20XX21Couplet220222XXXXXX331331XXX220230020020223220XXXXXX133XX2423XXXX4245