1Intro=138442345ASESASES60:08CCBDxHASxHxHBDxHxHASxH7xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH80:12xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH9xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH10xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH110:17xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH120:19xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH130:20xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH14rhy fig 1xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH150:24xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH160:25xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH170:27xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH18xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH190:30xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH20xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH21end rhy fig 10:36xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxHAS220:38CCBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH23xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH24xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH25xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH26xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH27xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH28xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH29xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH30VersexHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH31xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH32xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASASAS33xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH34xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH35xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH36xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH37xHBDxHxHASxHoHBDxHxHFTxHFT38Chorus1:06CCBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH39xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH40xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH41xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH42xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH43rhy fig 21:13xHBDxHASoHxHxHBDxHxHASxH44xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH45xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH46xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH47xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH48xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH49xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH50xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH51end rhy fig 2xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH52xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH53xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH54xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH551:36xHBDxHxHASxHoHBDxHxHASxHAS56Guitar Solo1:38CCBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH57xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH58xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH591:43oHBDoHxHASoHxHBDxHoHASoH601:45CCBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH61xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH62xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH631:50xHBDxHoHoHxHBDxHASxHASASAS641:52CCBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH651:54xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH66xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH67xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH68xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH69xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH70xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH712:02xHBDxHxHxHASASASASAS72Chorus2:06CCBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH73xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH74xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH75xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH76xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH772:15oHBDoHxHoHxHxHoHoHAS782:17CCBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH79xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH80xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH812:22xHBDxHxHASxHoHBDxHxHASxH822:24CCBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH832:26xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH84xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH85xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH86xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH872:32xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH88Interlude2:34xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH89xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH902:36xHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxH912:40xHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxH922:42xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH932:44xHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxH942:46xHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxH952:48xHxHxHASxHxHBDxHxHASxH96Outro Chorus2:50xHBDxHxHASxHxHBDoHxHASxHAS972:52CCBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH98xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH992:56xHBDxHxHASxHxHBDxHxHBDxH1002:58xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHFTxHFT1013:00 CCBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH102xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH103xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH1043:04oHBDoHxHASoHxHBDxHoHASoHAS1053:06CCBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH106xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH107xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH108xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH109xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH110xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH111xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH112xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH113xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH114xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH115xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH