13=120LTLTMTFTFTFTLTLTLTLT442oHBDxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD3xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD4xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD5xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD6xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD7xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD8xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD9xHBDxHxHSxHxHBDMTMTMTMT10oHBDxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD11xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD12xHBDxHxHSxHxHBDMTMTMTMT13xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD14xHBDxHxHSxHxHBDMTMTMTMT15xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD16xHBDxHxHSxHMTMTMTMTMT17xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH181xHBDxHxHSxHMTMTMTMTMT192xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH20xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD21xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD22xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD23xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD24xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD25xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD26xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD27xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD28xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD29MTMTMTLTFTFTFTFTFT303xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH31xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH32xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH33xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH34xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH35xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH36xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH37xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH38xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH39xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH40xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH41xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH42xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH43xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH44xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH45xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH46xHBDxHxHSxHBDxHxHSxHBDxH