You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
gDAE1=924423450000000000063333555555570000000000083333222222290000000000010333355555551100000000000123333222222213Estrofa0a0wa0re0sa00wo00sor0row0sashi014ka3e333555555mas515que0rade000000000mas016que3rade3332222222170ka0wa0i0ra00shi00i0ki0mi018sa3e333555555mi5e19nai0yo00022222mas20Finque0rade000000000021333355555552200000000000233333222222224Estrofa0sa0a0a0ta00ra00shi0i0i025ro3de333555555yo5ru26ko0wo000000000a0bira27wa3te3332222222shi280u0re0ka0wa00ru00yo0u0sa0ma29ka3raku333555555sa5ii30ko0no000000000mas0u31que33rade332222222320sou0zou0wa0ka000su00ka0ni0335ha5zu5re5ta555gu55ra5i5343ma3chi3ko3ga333re33te3ta335ri5sou5555wasurera36CORO3re3ru3yo3i333ta33mi3wo3i375ya5da5t5ta555yo00ru3wo5383ha3ru3ka3ka333na33ta3e339ki33t3to3333wa33su3re3ra403re3ru3yo3ka333na33shi3i3ki415wa5ku5wo5ko555do00ku3wo5423sa3ki3mi3da333re33ta3me343i555ro55544"Yeah..Ye0ah!033333mas45que5rade53333346Ye0ah!033333mas47que5rade53333348Ye0ah!033333kyou49ka5ra53333350Ye0ah!033333sayou5155ra3333Xna525354555600655575503057006555755030580065557550305900655575503060006555755030610065557550306200655575503063006555755030640080770650080770660tsu0ri8a0de77nichi0kuteta67jou0wo08077me0wo68to0ji08077keshi0te69satsuXtewarera70CORO3re3ru3yo3i333ta33mi3wo3i715ya5da5t5ta555yo00ru3wo5723ha3ru3ka3ka333na33ta3wa373ki33t3to3333wa33su3re3ra743re3ru3yo3mi333se33ta3ku3na755i5ka5ko5wo555ki00zu3wo5763ra3ku3ni3na333re33ru3to377ki333wo3333333to378ki555wo5555579"Yeah..Ye0ah!033333mas80que5rade53333381Ye0ah!033333mas82que5rade53333383Ye0ah!033333kurue84so5u53333385Ye0ah!033333sayou8655ra33333woona87Ye0ah!000000000wa0koku88na3yo3335555555i89Ye0ah!000000000ko0re90ka3ra333222222291Ye0ah!000000000a0i92se3yo3335555555ru93Ye0ah!000000000mas0943que3rade3322222soXu95ki00t0to0000000096333(sa3yo5na55ra)55so5u597ki00t0to0000000098333(sa3yo2na22ra)22so2u299ki00t0to00000000100333(sa3yo5na55ra)55551010ha0ru0ka0ka000na00ta0e0102ki1010t10to10999999910300000000000104333355555551050ra0ku0ni0na000re00ru0to0106ki333wo3222222210700000000000108333355555551090sa0ki0mi0da000re00ta0me0110i333ro32222222111000(sa0yo0na00ra)0000112333355555551137ra7ku7ni7na777re77ru7to7114ki333wo3222222to2115ki000wo0000000011633335555555117000(sa0yo0na00ra)0000118333322222221190sa0ki0mi0da000re00ta001203sa3ki3mi3da555re55ta551210sa0ki0mi0da000re00ta0me0122i333ro322222X123000(sa0yo0na00ra)00001243333555555512500000000000126333322222woXo127ye0ah!000000000(sa0yo128na3ra)3335555555129ye0ah!000000000(sa0yo130na3ra)33322222X131132133134
Change tuning (R)
Get Plus