eBGDAE1=120442345Verse 1XXXXXX112301XXXXXX112301XXXXXX667886XXXXXX6678866XXXXXX112301XXXXXX112301XXXXXX88910108XXXXXX889101087XXXXXX112301XXXXXX112301XXXXXX667886XXXXXX66788684x8891010888910108889101088891010888910108889101088891010888910108889101089Pre-Chorus1011Chorus121314Interlude15161718XXXXXX112301XXXXXX112301XXXXXX667886XXXXXX66788619XXXXXX112301XXXXXX112301XXXXXX88910108XXXXXX8891010820XXXXXX112301XXXXXX112301XXXXXX667886XXXXXX667886214x88910108889101088891010888910108889101088891010888910108889101088891010822Pre-Chorus2324Chorus252627Bridge284x29Outro3031323334