1Intro=111442345Verse 1678910111213xHBDBDxHASBDxHBDxHAS14xHBDBDxHASBDxHBDxHAS15xHBDBDxHASBDxHBDxHAS16xHBDBDxHASBDxHBDxHAS17xHBDBDxHASBDxHBDxHAS18xHBDBDxHASBDxHBDxHAS19xHBDBDxHASBDxHBDxHAS20xHBDBDxHASBDxHBDxHASASASAS21Chorus 1CCBDBDBDxHASBDxHBDBDBDxHASBD22xHBDBDBDxHASCCBDxHBDxHAS23xHBDBDBDxHASBDxHBDBDBDxHASBD24xHBDBDBDxHASBDxHBDASASAS25CCBDBDBDxHASBDxHBDBDBDxHASBD26xHBDBDBDxHASCCBDxHBDxHAS27xHBDBDBDxHASBDxHBDBDBDxHASBD28xHBDBDBDxHASBDxHASBDMTMTLTLT29Verse 2xHBDBDxHASBDxHBDxHAS30xHBDBDxHASBDxHBDxHAS31xHBDBDxHASBDxHBDxHAS32xHBDBDxHASBDxHBDxHAS33xHBDBDxHASBDxHBDxHAS34xHBDBDxHASBDxHBDxHAS35xHBDBDxHASBDxHBDxHAS36xHBDBDxHASBDxHASBDxHASBD37CCBDxHBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH38xHBDxHBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH39xHBDxHBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH40xHBDxHBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH41xHBDxHBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH42xHBDxHBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH43xHBDxHBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH44xHBDxHBDxHBDxHASxHASxHBDASASASAS45Chorus 2CCBDxHBDBDxHASxHBDxHBDxHBDBDxHASxHBD46xHBDxHBDBDxHASCCBDxHxHBDxHASxH47xHBDxHBDBDxHASxHBDxHBDxHBDBDxHASxHBD48xHBDxHBDBDxHASxHBDxHBDASASAS49CCBDxHBDBDxHASxHBDxHBDxHBDBDxHASxHBD50xHBDxHBDBDxHASCCBDxHxHBDxHASxH51xHBDxHBDBDxHASxHBDxHBDxHBDBDxHASxHBD52xHBDxHBDBDxHASxHBDxHASBDMTMTLTLT53Post-Chorus 2CCBDRCBDBDRCASRCBDRCRCBDRCASRC54RCBDRCBDBDRCASRCBDRCRCBDRCASRC55CCBDRCBDBDRCASRCBDRCRCBDRCASRCAS56RCBDRCBDBDRCASRCBDRCRCBDASASASAS57CCBDRCBDBDRCASRCBDRCRCBDRCASRC58RCBDRCBDBDRCASRCBDRCRCBDRCASRC59CCBDRCBDBDRCASRCBDRCRCBDRCASRC60RCBDRCBDBDRCASRCBDRCASRCBDRCASASAS61CCBDRCBDBDRCASRCBDRCRCBDRCASRC62RCBDRCBDBDRCASRCBDRCRCBDRCASRC63CCBDRCBDBDRCASRCBDRCRCBDRCASRC64RCBDRCBDBDRCASRCBDASASBDBDESASASAS65SoloCCBDxHBDBDxHASCCBDxHxHBDxHASxH66CCBDxHBDBDxHASCCBDxHxHBDxHASxHAS67xHBDxHBDBDxHASCCBDxHxHBDxHASxH68xHBDxHBDBDxHASxHBDxHASxHBDxHASASAS69CCBDxHBDBDxHASCCBDxHxHBDxHASxH70xHBDxHBDBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH71xHBDxHBDBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH72xHBDxHBDxHASxHBDxHASxHBDMTMTLTLT73BridgexHBDxHBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH74xHBDxHBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH75xHBDxHBDxHASxHBDxHBDxHBDxHASBDxH76xHBDxHBDxHASxHBDxHxHBDASASAS77Chorus 3CCBDxHBDBDxHASxHBDxHBDxHBDBDxHASxHBD78xHBDxHBDBDxHASCCBDxHxHBDxHASxH79xHBDxHBDBDxHASxHBDxHBDxHBDBDxHASxHBD80xHBDxHBDBDxHASxHBDxHASxHBDASASAS81Post-Chorus 382CCASBDBDBDCCASBDBDASASASAS83CCBDxHBDBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH84xHBDxHBDBDxHASxHBDxHASxHBDxHASASAS85CCBDxHBDBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH86xHBDxHBDBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH87CCBDxHBDBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH88xHBDxHBDBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH89CCBDxHBDBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH90xHBDxHBDBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH91CCBDxHBDBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH92xHBDxHBDBDxHASxHBDBDxHASxHBDxHASASAS93OutroCCBDxHBDBDxHASxHBDxHASxHBDxHASxHBD94xHBDxHBDBDxHASxHBDxHASxHBDxHASxHBD95CCBDxHBDBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH96xHBDxHBDBDxHASxHBDxHASxHBDxHASASAS97CCBDxHBDBDxHASxHBDxHxHBDxHASxH98xHBDxHBDBDxHASxHBDxHASxHBDxHASASAS99ASBD