1=174BD142Riff 1CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH443xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH4xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH5xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH6CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH7xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH8xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH9xHBDxHBDxHSxHxHBDSSSSSS10Riff 2CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH11xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH12xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH13xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH14CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH15xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH16CC2SHFTBDoHSHFTBDoHS17CC2SBDSBDSSSSSSSS18Riff 3CC2BDBDSCC1BDBDS19CC2BDBDSBDBDS20CC2BDBDSCC1BDBDS21CC2BDBDSBDBDS22CC2BDBDSCC1BDBDS23CC2BDBDSBDBDS24CC1BDBDSBDBDS25CC2BDBDSBDBDSSSS26CC2S27SSSSLTLT(LT)HFTLFT(LFT)LFTLFT28Riff 1CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH29xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH30xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH31xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH32CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH33xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH34xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH35xHBDxHBDxHSxHxHBDSSSSSS36Riff 2CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH37xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH38xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH39xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH40CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH41xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH42CC2SHFTBDoHSHFTBDoHS43CC2SBDSBDSSSSSSSS44Riff 3CC2BDBDSCC1BDBDS45CC2BDBDSBDBDS46CC2BDBDSCC1BDBDS47CC2BDBDSBDBDS48CC2BDBDSCC1BDBDS49CC2BDBDSBDBDS50CC1BDBDSBDBDS51CC2BDBDSBDBDSSSS52CC2S53InterludeSBDSBDSBDSCC2BD54HFTSHFTLFTLFTS55LFTBDLFTBDSBDSBDSBDSSBDHFTLFTCC256LTBDHFTBDSSSSHFTLFT57SBDSBDSBDSCC2BD58SBDSBDSBDSBDSBDSSBDHFTLFTCC259LTBDHFTBDSSSSSSSS60SoloCC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH61CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH62CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH63xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH64xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH65xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH66xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH67xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH68xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH69xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH70CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH71CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH72CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH73xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH74xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH75xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH76xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH77xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH78xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDSSSS79CC2CC1BD80SBDSSBDSSBDSSBDSSBDSSBDSBD81Riff 1CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH82xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH83xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH84xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH85CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH86xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH87xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH88xHBDxHBDxHSxHxHBDSSSSSS89Riff 2CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH90xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH91xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH92xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH93CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH94xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH95CC2SHFTBDoHSHFTBDoHS96CC2SBDSBDSSSSSSSS97Riff 3CC2BDBDSCC1BDBDS98CC2BDBDSBDBDS99CC2BDBDSCC1BDBDS100CC2BDBDSBDBDS101CC2BDBDSCC1BDBDS102CC2BDBDSBDBDS103CC1BDBDSBDBDS104CC2BDBDSBDBDSSSS105CC2S106BDBDSBDBDS107BDBDSBDBDSSSS108CC2S109BDS110OutroCC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH111xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH112xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH113xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH114xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH115xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH116CC2SHFTBDoHSHFTBDoHS117SBDSBDSBDSBD